Підвищення вогнестійкості будівельних огороджувальних конструкцій шляхом застосування вермикуліто-силікатних плит

«Огороджувальні конструкції»

№ держреєстрації 0115U001353

Звіт про НДР містить: 102 с., 56 рис., 8 таблиць, 68 джерел.

Метою цієї роботи є розкриття особливостей впливу вермикуліто-силікатних плит на підвищення вогнестійкості будівельних огороджувальних конструкцій та їх застосування для будівництва, реконструкцій будівель і споруд різного призначення.

Об’єктом дослідження є процес забезпеченням вогнестійкості багатошарових огороджувальних конструкцій із застосуванням тепло- і вогнезахисних неорганічних матеріалів на основі спучених мінералів.

Предметом дослідження є вплив вермикуліто-силікатних плит на вогнестійкість вертикальних будівельних огороджувальних конструкцій та їх застосування в будівництві.

Актуальність роботи зумовлена тим, що в Україні щорічно виникає понад 65 тисяч пожеж, збитки від яких становлять близько 2 мільярдів гривень. Внаслідок небезпечних факторів пожеж гине від 2,5 до 3,5 тисяч людей, а також руйнується понад 20 тисяч будівель та споруд. Відомо, що в будівництві існує тенденція зведення будівель та споруд, які вимагають застосування нових технологій для економії будівельних матеріалів (цегли, дерева, залізобетону), та зменшення навантаження на фундаменти і конструкції каркасів та впровадження технологій підвищення вогнестійкості будівельних конструкцій.

Тому виникає необхідність створення нових видів конструкційно-оздоблювальних виробів, здатних забезпечити стабільність експлуатаційних властивостей у широкому інтервалі температур, високу естетичність та екологічну безпеку. Із врахуванням тенденції розвитку нових технологій виробництва таких матеріалів постала потреба вдосконалення властивостей готових виробів та створення нових, які володіють високою конструкційною міцністю, теплоізоляційними і вогнезахисними властивостями, декоративністю та технологічністю.

Одним із способів підвищення вогнестійкості є захист вогнестійкими вермикуліто-силікатними плитами. Тому було б доцільно використовувати ці матеріали в якості підвищення вогнестійкості будівельних огороджуючих конструкцій.

Таким чином, дослідження вогнестійкості будівельних огороджувальних конструкцій вермикуліто-силікатними плитами є актуальною задачею. Проведення досліджень, які пов’язані з розробкою нових огороджуючих будівельних конструкцій із підвищеною межею вогнестійкості, має велике практичне значення.

Керівник НДР:

Завідувач кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт доктор технічних наук, професор Гуліда Е.М. (реферат, вступ, розд. 1, 2, 3, 4 )

Виконавці:

Доцент кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт, кандидат технічних наук Лоїк В.Б. (реферат, вступ, розд. 1, 2, 3)

Доцент кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт, кандидат технічних наук, доцент Штайн Б.В. (розд. 2, 3)

Старший викладач кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт Сукач Р.Ю. (розд. 3)

Розробка методики проведення аварійно-рятувальних робіт в обмеженому просторі газодимозахисниками

«Газодимозахисник»

№ держреєстрації 0115U001352

Звіт про НДР на 46 с., 30 рис., 10 джерел.

Метою цієї роботи є розроблення методики по проведенню рятувальних робіт в обмеженому просторі газодимозахисниками ДСНС України.

Об’єктом дослідження є виявлення та вивчення небезпечних факторів та ситуацій, які ускладнюють проведення аварійно-рятувальних робіт, в обмеженому просторі.

Предметом дослідження є методика, засоби захисту та запобігання травмування газодимозахисників при роботі в обмеженому просторі та їх оцінка на відповідність для роботи.

Актуальність роботи обумовлена: рядом трагічних випадків серед газодимозахисників ДСНС України під час проведення аварійно-рятувальних робіт в обмеженому просторі; відсутністю методики проведення таких робіт та переліку необхідного оснащення і спорядження, які б відповідали сучасним вимогам.

Це є підставою для розроблення методики проведення аварійно-рятувальних робіт в обмеженому просторі газодимозахисниками та впровадження в навчальний процес відомчих навчальних закладів і в програми службової підготовки, яка б звела до мінімуму травматизм та загибель рятувальників під час виконання оперативних дій за призначенням.

Керівник НДР:

Заступник начальника кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт, канд. техн. наук, доцент Лущ В.І. (реферат, вступ, розд. 1, 2, 4)

Виконавці:

Заступник начальника кафедри спеціальної рятувальної підготовки та фізичного виховання Петренко А.М. (реферат, вступ, розд. 2, 3)

Доцент кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт, канд. техн. наук Лазаренко О.В. (реферат, вступ, розд. 2, 4)

Ад’юнкт Штангрет Н.О. (розд. 2)

Розроблення методичних рекомендацій щодо виконання навчальних вправ з підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників ОРС ЦЗ ДСНС України до виконання завдань за призначенням

«Навчальні вправи»

№ держреєстрації 0117U004711

Звіт про НДР: 513 с., 13 розділів, 422 рис., 7 табл., 136 джерел.

Метою цієї роботи є розроблення навчального посібника «Методичні рекомендації щодо виконання навчальних вправ з підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників ОРС ЦЗ ДСНС України до виконання завдань за призначенням».

Актуальність роботи обумовлена: відсутністю єдиної методики виконання навчальних вправ з підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, що негативно впливає на рівень професійних вмінь і навичок роботи із спорядженням, обладнанням, технікою та механізмами.

Це є підставою для розроблення «Методичних рекомендацій щодо виконання навчальних вправ з підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників ОРС ЦЗ ДСНС України до виконання завдань за призначенням» та впровадження їх в навчальний процес відомчих навчальних закладів і в програми службової підготовки.

Керівник НДР:

заступник начальника навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, канд. техн. наук, доцент, полковник служби цивільного захисту Р.В. Пархоменко

Відповідальні виконавці:

заступник начальника кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт Львівського державного університету безпеки життєдіяльності,  канд. техн. наук, доцент, полковник служби цивільного захисту В.І. Лущ

начальник кафедри спеціально-рятувальної підготовки та фізичного виховання Львівського державного університету безпеки життєдіяльності,  к.н.з ф.в.та сп., доцент, полковник служби цивільного захисту А.М. Ковальчук

заступник начальника кафедри спеціально-рятувальної підготовки та фізичного виховання Львівського державного університету безпеки життєдіяльності,   підполковник служби цивільного захисту А.М. Петренко

заступник начальника кафедри експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності,   підполковник служби цивільного захисту М.І. Сичевський

науковий співробітник відділу організації науково-дослідної діяльності Львівського державного університету безпеки життєдіяльності,   к.т.н., с.н.с.   Я.Б. Кирилів

ПРОВЕСТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПІДГОТУВАТИ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОЗПОДІЛУ ГОДИН ЗА ВИДАМИ СЛУЖБОВОЇ ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ОРГАНІВ І ПІДРОЗДІЛІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДСНС УКРАЇНИ

«РОЗПОДІЛ ГОДИН»

№ держреєстрації 0116U002022

Звіт про НДР: 334 с., 55 табл, 5 додатків, 9 джерел.

Метою роботи є розробка рекомендацій щодо розподілу кількості годин за видами службової підготовки, для внесення змін до Положення про організацію службової підготовки осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту (далі Положення), що підвищить рівень готовності особового складу до дій за призначенням органів і підрозділів цивільного захисту ДСНС України.

Об’єктом дослідження є тематика занять та розподіл годин між темами за видами службової підготовки особового складу органів і підрозділів цивільного захисту ДСНС України, в структурі службової підготовки.

Предметом дослідження є вплив особливостей організації служби, оперативної обстановки гарнізонів ОРС ЦЗ та завдань підрозділів ОРС ЦЗ на визначення тематики занять та розподіл годин між темами за видами службової підготовки особового складу органів і підрозділів цивільного захисту ДСНС України.

Методи дослідження: моніторинг нормативно-правової бази ДСНС України, метод групового опитування експертів, математико-статистичний метод обробки експертних оцінок.

Ключові слова: розподіл годин, програма службової підготовки.

Керівник роботи к.т.н., доцент В.О. Собина.

Відповідальний виконавець к.держ.упр. О.М. Колєнов.

Виконавці: к.т.н., доцент О.В. Єлізаров, к.т.н., доцент С.Ю. Рагімов

РОЗРОБЛЕННЯ ДОВІДНИКА ПОЖЕЖНОГО-РЯТУВАЛЬНИКА

«ДОВІДНИК ПОЖЕЖНОГО-РЯТУВАЛЬНИКА»

№ держреєстрації 0116U002021

Звіт про НДР: 103 с., 116 рис., 12 табл., 33 джерела.

Метою роботи є підвищення ефективності виконання дій особовим складом пожежно-рятувальних підрозділів Оперативно-рятувальної служби під час несення внутрішньої, гарнізонної та караульної служб, а також під час виконання заходів з ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

Об’єктом дослідження є процес організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб та дій підрозділів Оперативно-рятувальної служби під час виконання заходів з ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

Предметом дослідження є структурований та узагальнений порядок організації несення служби та виконання дій за призначенням підрозділів Оперативно-рятувальної служби, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту.

Робота виконана за допомогою аналітичних методів досліджень.

Ключові слова: засоби оперативного зв’язку, захисний одяг пожежного-рятувальника, пожежні рукава.

Керівник роботи к.т.н., доцент П.А. Ковальов.

Відповідальний виконавець к.т.н., доцент Р.В. Пономаренко.

Виконавці: к.т.н., доцент П.Ю. Бородич.

РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ДІЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД У СФЕРІ ТЕХНОГЕННОЇ ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ, ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ РЕАГУВАННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) ТА ВІДПОВІДНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З МЕТОДИЧНИМИ РЕКОМЕНДАЦІЯМИ ДЛЯ OS ANDROID

«АЛГОРИТМ ДІЙ»

№ держреєстрації 0115U002044

Звіт про НДР: 36 с., 4 рис., 4 джерела.

Метою роботи є підвищення ефективності роботи співробітників ДСНС України  за рахунок розробки алгоритму дій центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, у разі звернення до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування  та відповідного програмного забезпечення з методичними рекомендаціями для OS Android.

Об’єктом дослідження є повноваження центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, у вигляді звернення до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування.

Предметом дослідження є алгоритм дій центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, у разі звернення до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування.

Методи дослідження: моніторинг законодавчої бази України, оптимізація алгоритмів в програмному коді.

Ключові слова: державний нагляд, алгоритм дій.

Керівник роботи к.пед.н., доцент О.О. Островерх.

Відповідальні виконавці: к.т.н., с.н.с. О.В. Савченко, д.т.н., с.н.с. Ю.П. Ключка.

Виконавці: к.т.н., с.н.с. О.А. Лєвтєров, Т.М. Ковалевська, к.т.н. В.В. Комяк.

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ АДРЕСНОГО ЛІНІЙНОГО СПОВІЩУВАЧА ПОЛУМ’Я З ВИКОРИСТАННЯМ ЕФЕКТУ ХЕМОІОНІЗАЦІЇ

«СПОВІЩУВАЧ ПОЛУМ’Я»

№ держреєстрації 0115U002042

Звіт про НДР: 100 с., 42 рис., 29 джерел.

Об`єкт дослідження – сповіщувач полум’я з використанням ефекту хемоіонізації.

Мета роботи – довести можливість створення сповіщувача полум’я з лінійним чутливим елементом, що здатний виявляти осередок пожежі в тіньових зонах.

Методи дослідження математичного моделювання, теорії операційного обчислення та теорії планування експерименту.

Результати науково-дослідної роботи представлені у вигляді математичних моделей лінійного сповіщувача полум’я з використанням ефекту хемоіонізації, функціональних та принципових схем лінійного сповіщувача полум’я, рекомендацій щодо застосування лінійного сповіщувача полум’я на об’єктах різного призначення.

Результати НДР впроваджені у вигляді математичних моделей лінійного сповіщувача полум’я в динамічному та статичному режимах, які використовується в навчальному процесі НУЦЗ України, функціональної та принципової схеми сповіщувача полум’я, які використовуються при розробці новітніх зразків засобів пожежної сигналізації провідними підприємствами м. Харкова.

Ключові слова: система пожежної сигналізації, хемоіонізація, лінійний сповіщувач полум’я.

Керівник роботи к.т.н., доцент С.М. Бондаренко.

Відповідальний виконавець к.т.н., доцент О.А. Дерев’янко.

Виконавці: к.т.н., доцент М.М. Мурін, В.В. Калабанов, О.А. Антошкін.

РОЗРОБЛЕННЯ ІНСТРУКЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВИКОНАННЯ ВОДОЛАЗНИХ РОБОЧИХ СПУСКІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ РОБІТ НА ВОДНИХ ОБ’ЄКТАХ

«ВОДОЛАЗНІ СПУСКИ»

№ держреєстрації 0115U002043

Звіт про НДР: 220 с., 1 рис., 30 табл., 31 додаток, 10 джерел.

Об`єкт дослідження – організація залучення сил та засобів водолазних підрозділів формувань ДСНС України до проведення аварійно-рятувальних та спеціальних робіт на водних об’єктах та особливості виконання водолазних спусків по їх забезпеченню.

Мета роботи – підвищення рівня організації і безпеки виконання водолазних робочих спусків під час проведення аварійно-рятувальних та спеціальних робіт.

Метод дослідження – теоретичні дослідження та систематизація теоре-тичних відомостей та положень щодо організації проведення аварійно-рятувальних та спеціальних робіт на водних об’єктах та особливості вико-нання водолазних спусків по їх забезпеченню.

У результаті виконання науково-дослідної роботи отримана Інструкції з організації та виконання водолазних робочих спусків під час проведення аварійно-рятувальних та спеціальних робіт на водних об’єктах.

Використання результатів роботи дозволить підвищити ефективність виконання водолазних спусків у різних, у тому числі – ускладнених, умовах, а також проведення робіт із порятунку людей, обстеження акваторій і об’єктів, підйому предметів, техніки та суден, працю ручним і механізованим інструментом під час заходів із відновлення пошкоджених гідротехнічних споруд, дій із очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів тощо.

Результати НДР упроваджені в підрозділи ДСНС України, а також у навчальний процес НУЦЗ України у вигляді Інструкції з організації та вико-нання водолазних робочих спусків під час проведення аварійно-рятувальних та спеціальних робіт на водних об’єктах.

Ключові слова: водолазний спуск, водні об’єкти, аварійно-рятувальні роботи, спеціальні роботи.

Керівник роботи к.т.н., доцент А.А. Лісняк.

Відповідальний виконавець к.т.н., доцент І.М. Грицина.

Виконавці: к.т.н., доцент В.В. Тригуб, С.В. Кулаков, В.В. Бондар, С.В. Матвейчук.