База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

ІДУЦЗ

Статистика категорії

Розробка системи імітаційного моделювання для навчання керівного складу і фахівців щодо управління в умовах надзвичайної ситуації

Розробка системи імітаційного моделювання для навчання керівного складу і фахівців щодо управління в умовах надзвичайної ситуації “Модель”

Моделювання алгоритму вирішення ситуаційних задач з домедичної допомоги на місці події для навчання рятувальників ДСНС України.

Державний обліковий номер: 0220U100175 Державний реєстраційний номер: 0118U003076 УДК: 004.81.001.57:167.1, 355.586+004.89 Кількість сторінок в звіті: 77 Мова звіту: Українська   Об’єкт дослідження: зміст навчання домедичній допомозі рятувальників ДСНС України. Мета дослідження: дослідження змісту навчання домедичній допомозі осіб (рятувальників), які залучаються...

Концепція підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу пошуково-рятувальних сил суб’єктів державної авіації України на засадах уніфікації освітнього та сертифікаційного процесів.

Державний обліковий номер: 0220U100555 Державний реєстраційний номер: 0118U001596 УДК: 656.7.076:..., 656.7+614.8+378.046.4 Кількість сторінок в звіті: 296 Мова звіту: Українська Об’єкт дослідження: підготовка персоналу пошуково-рятувальних сил державної авіації України. Мета дослідження: обґрунтування базових організаційно-педагогічних та фінансово-економічних напрямів становлення і розвитку вітчизняної...

Наукове обґрунтування змісту навчання керівників і працівників штатних підрозділів (посадових осіб) з питань цивільного захисту центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання” (шифр – “Зміст”)

Державна реєстрація №ОК 0218U007921 Звіт про НДР: 128 с., 1 рис., 1 табл., 7 додатків, 90 цитованих джерел. Об’єкт дослідження: підготовка фахівців для ЄДСЦЗ. Предмет: зміст навчання фахівців структурних підрозділів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Мета роботи: удосконалення організації...

РОЗРОБИТИ ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНУ СИСТЕМУ ЩОДО ЗАГРОЗ ОБ’ЄКТІВ ЗА ПАСПОРТАМИ РИЗИКІВ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

    Звіт про НДР: 165 с., 11 додатків, 11 джерел. Об’єкт дослідження: функціонування довідково-інформаційної системи загроз об’єктів за паспортами ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в регіонах України. Предмет дослідження: довідково-інформаційна система загроз об’єктів за паспортами ризиків...

КОНЦЕПТУАЛЬНІ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ МЕРЕЖІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ УСТАНОВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ШИФР – “ОСВІТНІЙ ПРОСТІР”)

№ держреєстрації 0113U004500 Звіт про НДР: 102 с., 5 рис., 3 табл., 5 додатків, 43 цитовані джерела. Об’єкт дослідження: педагогічне проектування освітніх систем. Предмет: зміст, концептуальні, організаційно-правові, психолого-педагогічні аспекти проектування освітньої діяльності навчально-методичних установ цивільного захисту. Мета роботи: обґрунтувати концептуальні,...

НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ (Шифр роботи – „Територіальні громади”)

№ держреєстрації 0117U004057 Звіт про НДР: 68 с., 2 рис., 32 джерела. Об’єкт дослідження: реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Мета роботи: методичне забезпечення посадових осіб, які відповідають за створення та реалізацію заходів цивільного захисту в об'єднаних територіальних громадах....

РОЗРОБКА ЗМІСТОВНИХ ЧАСТИН ГАЛУЗЕВИХ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РІВНІВ ”БАКАЛАВР„ ТА ”МАГІСТР„ З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

№ держреєстрації 0111U007262 Звіт про НДР: 92 с., 1 рис., 12 джерел. Об’єкт дослідження: система підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “Бакалавр” та “Магістр” з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту. Мета роботи: розробка державних вимог до змісту підготовки фахівців з питань...