База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

Гада Оксана Богданівна

Кандидат наук з державного управління
Науковий ступень: кандидат наук з державного управління Шифр і найменування спеціальності: 25.00.02– механізми державного управління Тема дисертації: «Державне управління підготовкою фахівців сфери цивільного захисту: досвід Республіки Польща для України»

Сичевський Анатолій Станіславович

Кандидат психологічних наук
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук Шифр і найменування наукової спеціальності: 19.00.07 –педагогічна та вікова психологія Тема дисертації: «Психологічні особливості емоційного компонента емпатії у пубертатному періоді»

Азаров Юрій Юрійович

Кандидат юридичних наук
Науковий ступінь: кандидат  юридичних наук Шифр і найменування наукової спеціальності: 12.00.07-адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право Тема дисертації: «Організаційно-правові засади забезпечення громадської безпеки в умовах надзвичайної ситуації»