База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

Дослідно-конструкторські роботи

Статистика категорії

Розробити дослідний зразок мобільної установки виробництва слорбенту на основі терморозщепленого графіту для ліквідації надзвичайних ситуацій, повязаних з розливом нафти ти нафтопродуктів

"МОБ - ТРГ" № держрестрації 0115U005469 Звіт по ДКР: 273 с., 43 табл., 97 рис., 12 дод., 29 джерел. Об'єктом дослідження є процес виробництва терморозщепленого графіту для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних з розливом нафти та нафтопродуктів за допомогою мобільної установки. Предметом...

РОЗРОБЛЕННЯ ТА ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ СИЛ І ЗАСОБІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

"ІАС - сили ЦЗ" (остаточний) № держєрестрації 01 16 U001 821 Звіт по ДКР : 109 с, 2 табл., 53 табл. 2 джерела, 4 дод. ГЕОІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА, ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА МЕРЕЖА, ЛОКАЛЬНА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА МЕРЕЖА, ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ, УПРАВЛІННЯ СИЛАМИ ТА ЗАСОБАМИ Об’єктом...

Створити електронну довідково-інформаційну базу УкрНДІЦЗ щодо обліку випробувального обладнання, засобів вимірювальної техніки та термінів їх метрологічної атестації і повірки

"Облік ВО та ЗВТ" РК № 0112U004172 Звіт про ДКР: 175 с, ЗО рис., 2 табл., 7 додатків, 15 джерел. Об’єкт досліджень - електронні довідково-інформаційні бази даних, що містять дані про випробувальне обладнання (далі - ВО) та засоби вимірювальної техніки...

Науково обґрунтувати та розробити програмне забезпечення для проведення навчання та оцінки рівня знань персоналу, який проводить оцінку відповідності (випробування) у сфері пожежної безпеки

  “Підготовка персоналу – ПБ” РК № 0115U003467 Звіт про дослідно-конструкторську роботу: 430 с., 31 рис., 12 табл., 8 додатків, 38 джерел. Об’єкт досліджень –процес навчання та контроль рівня знань персоналу, який проводить оцінку відповідності (випробування) у сфері пожежної безпеки....

Науково обґрунтувати технічні вимоги до рятувального засобу на водних об’єктах та розробити його дослідний зразок

“Рятувальний засіб – водні об’єкти” РК № 0115U003468 Звіт про дослідно-конструкторську роботу (далі – ДКР) на 323 арк., 81 таблиця, 85 рисунків, 31 посилання на джерела інформації та 7 додатків. Мета роботи – створення дослідного зразка рятувального засобу та технічної документації...

Науково обґрунтувати технічні вимоги та розробити дослідний зразок захисного одягу рятувальника

“Захисний одяг рятувальника” РК № 0115U004092 Звіт про дослідно-конструкторську роботу (далі – ДКР) на 515 арк., який містить 2 частини, 132 таблиці, 112 рисунків, 69 посилань на джерела інформації та 6 додатків. Об’кт досліджень – захисні властивості пакету матеріалів захисного одягу рятувальника....

Розробити довідково-інформаційну базу нормативно-правових та нормативних документів з питань цивільного захист, техногенної і пожежної безпеки

"База НД" № держреєстрації 0112U004173 Звіт про дослідно-конструкторську роботу: 139 с., 18 рис., 11 табл., 5 додатків, 13 джерел. Об’єкт дослідження – довідково-інформаційні системи і бази, нормативно-правові та нормативні документи з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. Предмет дослідження –...

ПРОВЕСТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАДАТИ ВІДГУК НА ПРОЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ «ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА СУХОГО СХОВИЩА ВІДПРАЦЬОВАНОГО ЯДЕРНОГО ПАЛИВА (СВЯП-2) НА МАЙДАНЧИКУ ДСП ЧОРНОБИЛЬСЬКА АЕС» ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ ЇЇ ІНДИВІДУАЛЬНИМ ТЕХНІЧНИМ ВИМОГАМ

  ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ Звіт про науково-дослідну роботу: 189 с., 40 джерел, 6 додатків. Об’єкт дослідження – проектні рішення з питань пожежної безпеки проектної документації та індивідуальні технічні вимоги пожежної безпеки на завершення будівництва сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП -2)...