База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

2019

Статистика категорії

Провести дослідження та обґрунтувати основні вимоги техногенної та пожежної безпеки до адміністративно-офісних приміщень загальною площею до 300 м² для розроблення контрольного списку (“Чек-листа”)

«Чек-лист – офіс» № держреєстрації 0119U000454 Звіт про НДР: 73 с., 4 розділи, 1 табл., 18 джерел, 9 додатків. Метою цієї роботи є дослідження та обґрунтування основних вимог техногенної та пожежної безпеки до адміністративно-офісних приміщень загальною площею до 300 м2 для розроблення контрольного списку...

Провести дослідження та розробити методику проведення занять на багатофункціональному тренажері (симуляторі) контейнерного типу

«Багатофункціональний тренажер» № держреєстрації 0119U000455 Звіт про НДР: 105 с., 5 розділів, 70 рис., 7 табл., 29 джерел. Метою цієї роботи є дослідження сучасних методів та засобів підготовки пожежників на тренажерах (симуляторах) та обґрунтування конструкції і оснащення багатофункціонального тренажера (симулятора) контейнерного типу. На основі...