База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

2019

Статистика категорії

ОЦІНКА КІЛЬКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ДОКРИТИЧНИХ ТА КРИТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ РАННЬОГО ВИЯВЛЕННЯ ЗАГРОЗИ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ОБ’ЄКТАХ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ. ЧАСТИНА 1. СКЛАДИ НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ

№ держреєстрації 0118U003150 Заключний про НДР: 164 с., 3 ч., 6 табл., 27 рис., 28 джерел Об’єктом дослідження є докритичні та критичні параметри технологічних процесів автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення НС на складах нафти та нафтопродуктів. Метою роботи є...