База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

Київська

Немченко Юрій Владиславович

Кандидат педагогічних наук
Науковий ступінь: кандидат педагогічних  наук Шифр і найменування наукової спеціальності: 13.00.02 - теорія та методика навчання (технічні дисципліни) Тема дисертації: "Підготовка майбутніх учителів технологій до викладання безпеки життєдіяльності" Вчене звання: доцент кафедри прикладних природничо-математичних дисциплін

Гуржій Андрій Миколайович

Доктор технічних наук
Науковий ступінь: доктор технічних наук Шифр і найменування наукової спеціальності: 05.03.01. - процеси механічної обробки, верстати та інструменти Тема дисертації: "Математическое моделирование стохастических колебательных процессов металлорежущих станков и их оценка  по статистическим  критериям" Вчене звання: професор із спеціальності "Обчислювальні машини, систем...