База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

Львівська

Танчак Ярина Андріївна

Кандидат економічних наук
Науковий ступнь: кандидат економічних наук Шифр і найменування наукової спеціальності: 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит; Тема дисертації: "Формування та розвиток ринку фінансових інвестицій в Україні"

Кошеленко В’ячеслав Вікторович

Кандидат технічних наук
Науковий ступінь: кандидат технічних наук Шифр і найменування наукової спеціальності: 05.26.01 – охорона праці Тема дисертації: "Забезпечення радіаційної безпеки житлових будівель згідно з соціально-економічними вимогами" Вчене звання: доцент кафедри пожежної тактики та аварійно – рятувальних робіт