База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

Івана-Франківська

Статистика категорії

Чорноус Віктор Миколайович

Кандидат технічних наук
Науковий ступінь: кандидат технічних наук Шифр і найменування наукової спеціальності: 05.11.05 – приборы и методы измерения электрических и магнитных величин Тема дисертації: «Быстродействующие преобразователи составляющих комплексного сопротивления (проводимости) в интервал времени» Вчене звання: доцент