База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ

Статистика категорії

ОЦІНКА КІЛЬКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ДОКРИТИЧНИХ ТА КРИТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ РАННЬОГО ВИЯВЛЕННЯ ЗАГРОЗИ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ОБ’ЄКТАХ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ. ЧАСТИНА 1. СКЛАДИ НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ

№ держреєстрації 0118U003150 Заключний про НДР: 164 с., 3 ч., 6 табл., 27 рис., 28 джерел Об’єктом дослідження є докритичні та критичні параметри технологічних процесів автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення НС на складах нафти та нафтопродуктів. Метою роботи є...

РОЗРОБКА WEB-СЕРВІСУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АВАРІЙНОЇ ОЦІНКИ ОБСТАНОВКИ ПРИ АВАРІЯХ НА ХІМІЧНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБЄКТАХ ТА ТРАНСПОРТІ

№ держреєстрації 0117U001090   Звіт про ДКР: 22 рис., 1 табл., 75 джерел. Об’єкт дослідження – аварії з виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах і транспорті. Предмет дослідження – прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин...

РОЗРОБКА НАУКОВО-ОБҐРУНТОВАНИХ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХИСТУ РЯТУВАЛЬНИКІВ ВІД ІНТЕНСИВНОГО ТЕПЛОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

№ держреєстрації 0117U001091 Звіт про НДР: 56 рис., 21 табл., 32 джерела. Об’єктом дослідження є засоби захисту рятувальників від впливу інтенсивного теплового випромінювання при виконанні оперативних дій по гасінню пожеж. Предметом дослідження є конструкції та параметри індивідуальних засобів протитеплового захисту...

ОБҐРУНТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЗАСОБУ ПЕРЕРІЗАННЯ БАГАТОЖИЛЬНИХ ПРОВОДІВ ПІД НАПРУГОЮ

№ держреєстрації 01160002589 Заключний звіт НДР: 66 с., 12 рис., 9 табл., 73 джерела. Об’єкт дослідження - процеси, що супроводжують перерізання багатожильних проводів під напругою. Мета роботи - розкриття закономірностей параметрів небезпечних чинників процесів, що супроводжують перерізання багатожильних проводів під...

ЕЛЕКТРОННА БАЗА ВИХІДНИХ ДАНИХ РОЗРОБКИ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ЦЗ У ПРОЕКТНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ

№ держреєстрації 015U000979 Звіт про ДКР: 65 с., 3 табл., 38 джерел. Метою цієї роботи є створення програмного забезпечення щодо узагальненої бази вихідних даних для розробки розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту при здійсненні проектувальних робіт. Об’єктом дослідження є процес проектувальних...

СТЕРЕОТИП ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЯТУВАЛЬНИКА

№ держреєстрації 0116U002590 Звіт про НДР: 91 с., 16 таблиць, 40 джерела, 3 рисунки, 4 додатки. Об’єкт дослідження ‑ професійна діяльність рятувальника. Предмет дослідження ‑ стереотип професійної діяльності рятувальника у населення. Мета дослідження полягає у досліджені стереотипу професійної діяльності рятувальника...

ВИЗНАЧЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ВОГНЕЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ, ЩО СПУЧУЮТЬСЯ

№ держреєстрації 0115U000978 Звіт про НДР: 30 рис., 9 табл., 65 джерела. Метою роботи є розкриття закономірностей змінення вогнезахисної здатності вогнезахисних покриттів металевих конструкцій, що спучуються, під впливом кліматичних факторів. Об’єктом дослідження є вогнезахисна здатність вогнезахисних покриттів металевих конструкцій, що...

ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ ПІДРОЗДІЛУ ДСНС УКРАЇНИ

№ держреєстрації 0115U000977 Звіт про НДР: 62 с., 3 рис., 1 таблиця, 3 додатки, 54 джерела. Об’єкт дослідження - професійна культура персоналу підрозділу ДСНС України. Предмет дослідження - зміст, закономірності, принципи та шляхи формування моральної культури начальницького складу підрозділу ДСНС...