База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

Науково-дослідні роботи

Статистика категорії

Провести дослідження та обґрунтувати основні вимоги техногенної та пожежної безпеки до адміністративно-офісних приміщень загальною площею до 300 м² для розроблення контрольного списку (“Чек-листа”)

«Чек-лист – офіс» № держреєстрації 0119U000454 Звіт про НДР: 73 с., 4 розділи, 1 табл., 18 джерел, 9 додатків. Метою цієї роботи є дослідження та обґрунтування основних вимог техногенної та пожежної безпеки до адміністративно-офісних приміщень загальною площею до 300 м2 для розроблення контрольного списку...

Провести дослідження та розробити методику проведення занять на багатофункціональному тренажері (симуляторі) контейнерного типу

«Багатофункціональний тренажер» № держреєстрації 0119U000455 Звіт про НДР: 105 с., 5 розділів, 70 рис., 7 табл., 29 джерел. Метою цієї роботи є дослідження сучасних методів та засобів підготовки пожежників на тренажерах (симуляторах) та обґрунтування конструкції і оснащення багатофункціонального тренажера (симулятора) контейнерного типу. На основі...

Створення навчального макету автоматизованої системи оперативно-диспетчерського управління для підготовки та перепідготовки диспетчерів та керівного складу ОДС

№ держреєстрації 0114U004183 Звіт про роботу: 103 с., 11 рис., 2 табл., 122 джерел. Метою цієї роботи є підвищення ефективності функціонування новоствореного навчального макету автоматизованої системи оперативно-диспетчерського управління для підготовки, перепідготовки диспетчерів та керівного складу ОДС. Розроблення навчальних програм підготовки...

Розроблення методичних рекомендацій з організації служби оперативного зв’язку, телекомунікаційних систем та інформаційних технологій в системі ДСНС України

№ держреєстрації 0114U004185 Звіт про науково-дослідну роботу: 77 стор., 9 розділів. Сьогодні постає необхідність забезпечення надійного і якісного обміну даними та застосування методів і засобів програмного забезпечення, які дозволяють підвищити ефективність діяльності пожежно-рятувальних підрозділів, якість взаємодії, обміну даними та оцінювання...

Розробка методів і моделей захисту інформаційно-комунікаційних систем і мереж у структурних підрозділах ДСНС України

№ держреєстрації 0114U004275 Звіт про науково-дослідну роботу: 57 стор., 10 рис., 10 табл., 3 розділи. Сучасні темпи розвитку інформаційних технологій вимагають від працівників структурних підрозділів ДСНС України високого рівня захисту конфіденційної інформації. Колективне використання інформаційних ресурсів потребує відповідного захисту дисків...

Розроблення геоінформаційного комплексу підрозділу ДСНС України на основі web-технологій картографії

№ держреєстрації 0114U004182 Звіт про НДР: 137 с., 67 рис., 8 табл., 71 джерело. Мета роботи - удосконалення інформаційних технологій координації дій сил і засобів підрозділів ДСНС та підвищення ефективності рятувальних заходів. Об’єкт дослідження - інформаційно-телекомунікаційні технології із застосуванням веб-орієнтованих...

Наукове обґрунтування визначення «Об’єкт з масовим перебуванням людей»

№ держреєстрації 0115U001351 Звіт про НДР: 32 стор., З рис., 13 табл., 1 додаток, 3 розділи. Об‘єкт дослідження – є процес удосконалення термінологічної бази знань ввівши науково – обґрунтоване визначення “Об’єкт з масовим перебуванням людей”. Предмет досліджень – формалізація визначення “Об’єкт...

Розроблення методики оцінювання пожежних ризиків від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання у будівлях і спорудах громадського призначення на основі ризик-орієнтованого підходу

"Пожежні ризики" № держреєстрації №0116U007257 Звіт про НДР: чотири розділи, чотири додатки,  124 с.,  7 табл., 23 рис., 60 джерел. Об’єкт досліджень: Ризики загибелі від пожеж в будівлях і спорудах громадського призначення. Ціллю роботи є проект методики оцінювання ризиків загибелі...