База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

2015

Статистика категорії

Розроблення методичних рекомендацій з організації служби оперативного зв’язку, телекомунікаційних систем та інформаційних технологій в системі ДСНС України

№ держреєстрації 0114U004185 Звіт про науково-дослідну роботу: 77 стор., 9 розділів. Сьогодні постає необхідність забезпечення надійного і якісного обміну даними та застосування методів і засобів програмного забезпечення, які дозволяють підвищити ефективність діяльності пожежно-рятувальних підрозділів, якість взаємодії, обміну даними та оцінювання...

Розробка методів і моделей захисту інформаційно-комунікаційних систем і мереж у структурних підрозділах ДСНС України

№ держреєстрації 0114U004275 Звіт про науково-дослідну роботу: 57 стор., 10 рис., 10 табл., 3 розділи. Сучасні темпи розвитку інформаційних технологій вимагають від працівників структурних підрозділів ДСНС України високого рівня захисту конфіденційної інформації. Колективне використання інформаційних ресурсів потребує відповідного захисту дисків...

Наукове обґрунтування визначення «Об’єкт з масовим перебуванням людей»

№ держреєстрації 0115U001351 Звіт про НДР: 32 стор., З рис., 13 табл., 1 додаток, 3 розділи. Об‘єкт дослідження – є процес удосконалення термінологічної бази знань ввівши науково – обґрунтоване визначення “Об’єкт з масовим перебуванням людей”. Предмет досліджень – формалізація визначення “Об’єкт...

Розробка методики проведення аварійно-рятувальних робіт в обмеженому просторі газодимозахисниками

«Газодимозахисник» № держреєстрації 0115U001352 Звіт про НДР на 46 с., 30 рис., 10 джерел. Метою цієї роботи є розроблення методики по проведенню рятувальних робіт в обмеженому просторі газодимозахисниками ДСНС України. Об’єктом дослідження є виявлення та вивчення небезпечних факторів та ситуацій,...