База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

Науково-дослідні роботи

Статистика категорії

ОЦІНКА КІЛЬКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ДОКРИТИЧНИХ ТА КРИТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ РАННЬОГО ВИЯВЛЕННЯ ЗАГРОЗИ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ОБ’ЄКТАХ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ. ЧАСТИНА 1. СКЛАДИ НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ

№ держреєстрації 0118U003150 Заключний про НДР: 164 с., 3 ч., 6 табл., 27 рис., 28 джерел Об’єктом дослідження є докритичні та критичні параметри технологічних процесів автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення НС на складах нафти та нафтопродуктів. Метою роботи є...

РОЗРОБКА НАУКОВО-ОБҐРУНТОВАНИХ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХИСТУ РЯТУВАЛЬНИКІВ ВІД ІНТЕНСИВНОГО ТЕПЛОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

№ держреєстрації 0117U001091 Звіт про НДР: 56 рис., 21 табл., 32 джерела. Об’єктом дослідження є засоби захисту рятувальників від впливу інтенсивного теплового випромінювання при виконанні оперативних дій по гасінню пожеж. Предметом дослідження є конструкції та параметри індивідуальних засобів протитеплового захисту...

ОБҐРУНТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЗАСОБУ ПЕРЕРІЗАННЯ БАГАТОЖИЛЬНИХ ПРОВОДІВ ПІД НАПРУГОЮ

№ держреєстрації 01160002589 Заключний звіт НДР: 66 с., 12 рис., 9 табл., 73 джерела. Об’єкт дослідження - процеси, що супроводжують перерізання багатожильних проводів під напругою. Мета роботи - розкриття закономірностей параметрів небезпечних чинників процесів, що супроводжують перерізання багатожильних проводів під...

СТЕРЕОТИП ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЯТУВАЛЬНИКА

№ держреєстрації 0116U002590 Звіт про НДР: 91 с., 16 таблиць, 40 джерела, 3 рисунки, 4 додатки. Об’єкт дослідження ‑ професійна діяльність рятувальника. Предмет дослідження ‑ стереотип професійної діяльності рятувальника у населення. Мета дослідження полягає у досліджені стереотипу професійної діяльності рятувальника...

ВИЗНАЧЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ВОГНЕЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ, ЩО СПУЧУЮТЬСЯ

№ держреєстрації 0115U000978 Звіт про НДР: 30 рис., 9 табл., 65 джерела. Метою роботи є розкриття закономірностей змінення вогнезахисної здатності вогнезахисних покриттів металевих конструкцій, що спучуються, під впливом кліматичних факторів. Об’єктом дослідження є вогнезахисна здатність вогнезахисних покриттів металевих конструкцій, що...

ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ ПІДРОЗДІЛУ ДСНС УКРАЇНИ

№ держреєстрації 0115U000977 Звіт про НДР: 62 с., 3 рис., 1 таблиця, 3 додатки, 54 джерела. Об’єкт дослідження - професійна культура персоналу підрозділу ДСНС України. Предмет дослідження - зміст, закономірності, принципи та шляхи формування моральної культури начальницького складу підрозділу ДСНС...

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ КЛАСУ ВОГНЕСТІЙКОСТІ МОНОЛІТНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

№ держреєстрації 0115U000980 Звіт щодо виконаних досліджень для розробки методики розрахунку монолітно-каркасних споруд на вогнестійкість (далі - звіт): сторінки - 92, рисунків - 59, таблиць - 29. Об’єкт – монолітно-каркасні залізобетонні конструкції житлових та багатофункціональних будівель. Предмет – методи розрахункової...

РОЗРОБКА МЕТОДУ ОЦІНКИ ВОГНЕЗАХИСНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВОГНЕЗАХИСТУ НЕСУЧИХ ДЕРЕВ’ЯНИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

№ держреєстрації 0114U002707 Звіт про НДР: 129 с., 57 рис., 12 табл., 129 джерел. Мета роботи – розкриття особливостей поведінки дерев’яних балок із вогнезахистом в умовах пожежі як підґрунтя для оцінки його ефективності з урахуванням експлуатаційних властивостей після виготовлення та...