База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

2017

Статистика категорії

Розроблення методики оцінювання пожежних ризиків від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання у будівлях і спорудах громадського призначення на основі ризик-орієнтованого підходу

"Пожежні ризики" № держреєстрації №0116U007257 Звіт про НДР: чотири розділи, чотири додатки,  124 с.,  7 табл., 23 рис., 60 джерел. Об’єкт досліджень: Ризики загибелі від пожеж в будівлях і спорудах громадського призначення. Ціллю роботи є проект методики оцінювання ризиків загибелі...

Автономні джерела електроживлення для систем життєзабезпечення захисних споруд цивільного захисту

«АВТОНОМНІ ДЖЕРЕЛА» № держреєстрації 0117U001759 Звіт про НДР: 95 с., 4 розділи, 45 рис., 3 табл., 71 джерело. Метою роботи є синтез систем автоматичного керування та схемних рішень для резервування живлення систем життєзабезпечення захисних споруд цивільного захисту з використанням альтернативних...