База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

Науково-дослідні роботи

Статистика категорії

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ КОРОТКО- І СЕРЕДНЬОТЕРМІНОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИРОДНОЇ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ЗА МЕТЕОРОЛОГІЧНИМИ УМОВАМИ

Мета науково-дослідної роботи: удосконалення методики коротко- і середньотермінового прогнозування природної пожежної небезпеки за умовами погоди за рахунок уточнення функції залежності між наявністю лісових пожеж і метеорологічними умовами, виявлення поправочних коефіцієнтів для опадів і швидкості вітру та їхніх регіональних особливостей, врахування...

РОЗРОБЛЕННЯ АТЛАСУ СНІГОВИХ ЛАВИН УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

  Об’єкт дослідження – снігові лавини Українських Карпат. Метою науково-дослідної роботи є створення «Атласу снігових лавин Українських Карпат» (далі – Атлас) для підвищення ефективності прогнозування лавинної небезпеки та запобігання негативним наслідкам від снігових лавин в Українських Карпатах. http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/01/1_17_zvit-ostatochniy.pdf

РОЗРОБЛЕННЯ РОЗПОДІЛЕНОЇ СИСТЕМИ ОТРИМАННЯ ПЕРВИННИХ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ДАНИХ НА ОСНОВІ МОДУЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Об’єкт дослідження ─ розроблення розподіленої системи отримання первинних метеорологічних даних на основі модульних технологій (system-on-achip – система на одному кристалі) з виготовленням діючого макета. Мета роботи ─ метою роботи є розроблення системи первинного збирання, оброблення і розповсюдження метеорологічної інформації у...

РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩ ПОСІВІВ ОСНОВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР НА РІВНІ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ ЗА СУПУТНИКОВИМИ ДАНИМИ

Об’єкт дослідження – площі посівів сільськогосподарських культур. Мета роботи – розроблення системи визначення площ посівів основних сільськогосподарських культур на рівні областей України за супутниковими даними. Розроблення методики отримання геоінформаційних даних для окремих сільськогосподарських посівів. Підготовка рекомендацій визначення геоінформаційних даних окремих...

Розрахункові характеристики максимального стоку води весняного водопілля річок України різних ймовірностей перевищення

Мета дослідження - визначення статистичних характеристик максимального стоку води (рівні, витрати, шари) весняного водопілля та паводків холодного періоду року річок України різних ймовірностей перевищення, їхнє просторове представлення з використанням ГІС, а також оновлення параметрів редукційної формули. http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2019/07/Звіт_Закл_2019_1_16.pdf

РОЗРОБЛЕННЯ КРИТЕРІЇВ ТА ПОПЕРЕДНЯ ОЦІНКА РИЗИКІВ ЗАТОПЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ У МЕЖАХ РІЧКОВИХ БАСЕЙНІВ ВІДПОВІДНО ДО НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ЄС

Об’єкт дослідження – затоплення, які завдали значної шкоди об’єктам ураження і ймовірність повторення яких залишається високою або повторення яких може спричинити значні негативні наслідки. Мета роботи - розроблення та імплементація методичних засад попередньої оцінки ризиків затоплення територій у межах річкових...

ПРИВЕДЕННЯ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ІСНУЮЧОЇ СИСТЕМИ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЗА ЗАБРУДНЕННЯМ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО ВИМОГ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ЄС

Об’єкт дослідження – діюча мережа спостережень за забрудненням атмосферного повітря на території України. Мета дослідження – визначення чітких рекомендацій та вимог щодо виділення на території України зон якості атмосферного повітря та агломерацій, їх класифікації та розміщення пунктів спостережень, застосування різних...

Удосконалення алгоритмів, програмних та апаратних засобів отримання, аналізу та контролю даних спостережень автоматизованих метеорологічних станцій

Обґрунтовується доцільність та актуальність заміщення дротових ліній передавання даних метеорологічних спостережень на дистанційні бездротові засоби. Досліджуються структури ліній передавання даних аеродромних та мережевих автоматизованих метеорологічних станцій. Запропоновано напрямки оптимізації ліній передавання даних для багатоканальних вимірювачів. Досліджуються різні категорії радіочастотних засобів...