База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

2012

Статистика категорії

Розроблення та впровадження багаторівневої системи гідрометеорологічного прогнозування в басейнах річок Карпатського регіону на основі чисельного моделювання, використання супутникових технологій та багатофункціональних гідрологічних програмних комплексів

Мета роботи - отримання чисельного деталізованого (за часом та простором) прогнозу опадів для Карпатського регіону; верифікація гідрологічного модуля (NAM) моделі RR MIKE 11 для розрахункового та прогнозного моделювання на прикладі річок Карпатського регіону.   http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/01/1-09-_2012_final.pdf

Розроблення та вдосконалення технологій отримання, оброблення, зберігання та передавання даних автоматизованих метеорологічних станцій

Мета роботи - розроблення форматів баз даних результатів спостережень, отриманих за допомогою автоматичних датчиків; узгодження їх з галузевим державним архівом гідрометслужби; розроблення програмних засобів формування баз даних автоматичних датчиків в узгоджених форматах, передачі їх до сервера галузевого державного архіву, управління...