База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

2013

Статистика категорії

Розроблення та адаптація програмних засобів для ідентифікації синоптичних об`єктів та зон інтенсивної конвекції на основі цифрової супутникової інформації

Мета роботи - розробка методів автоматичного розпізнавання конвективних хмарних осередків, атмосферних процесів та явищ погоди. http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2018/08/3_11.pdf

Оцінка умов вирощування та прогнозування врожайності зернових культур в Україні з використанням інформаційно-прогностичної системи CGMS

Мета роботи - використання системи CGMS для оцінки стану та прогнозування урожайності зернових культур в Україні. Створення баз даних метеорологічних параметрів атмосфери на основі добових вимірювань з 1998р. по 2013р. на метеостанціях України та підготовка даних по врожайності зернових культур...

Розроблення програмних засобів для відновлення вертикальних профілів температури та вологості за даними оперативних супутникових вимірювань

Мета роботи - створення технологічного циклу по обробці цифрової супутникової інформації, що отримується в оперативному режимі, для відновлення вертикальних профілів температури та вологості повітря у вузлах регулярної сітки в основні строки метеорологічних спостережень.   http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/01/2_11.pdf

Дослідження впливу регіональних кліматичних змін в Україні на властивості агроекосистем і механізми їх пристосування за міжрічної мінливості агрометеорологічних умов та несприятливих явищ

Мета роботи - опрацювання системи методологічних положень та наслідки досліджень із визначення властивостей одновидових агроекосистем та оцінки їх реакції на вплив агрометеорологічних умов, клімату, несприятливих явищ  і антропогенної складової.   http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/01/Звіт-агро-закл.2-12.pdf

Розроблення універсального програмно-технічного комплексу для автоматизації актинометричних спостережень

Мета роботи - є розроблення сучасних технічних засобів для автоматизації вимірювання параметрів сонячної радіації. Універсальний програмно-технічний актинометричний комплекс повинен забезпечувати можливість перетворювання сигналів датчиків, які реєструють пряму, розсіяну, сумарну радіацію, а також радіаційний баланс, обробку та архівацію даних. Комплекс повинен...

Дослідження регіональних особливостей зміни клімату в Україні у ХХI столітті на основі чисельного моделювання

Мета роботи - дослідити регіональні особливості зміни клімату в Україні в ХХI столітті на основі чисельного моделювання. http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2018/08/ZAKL_ZVIT_2013.pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/01/ZAKL_ZVIT_2013_Dodatki.pdf  

Розробити та скласти “КАДАСТР СНІГОВИХ ЛАВИН УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ ТА КРИМСЬКИХ ГІР”

Мета роботи: вивчення загальних та сучасних фізико-географічних умов формування снігових лавин, просторової і часової мінливості режиму їх сходження в гірських регіонах України (Українські Карпати та Кримські гори); систематизація гідрометеорологічних умов формування снігових лавин; узагальнення результатів багаторічних спостережень за лавинами, формування...

Розробка автоматизованої системи прогнозування рівнів води на судохідній частині річки Дунай

Мета роботи - створення автоматизованої системи прогнозування рівнів води на судохідній частині р. Дунай на основі комплексу методик прогнозу щоденних, декадних та місячних рівнів води для використання в оперативній практиці Дунайської ГМО. http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2018/07/Закл_звіт_5_12_Дунай.pdf