База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

2016

Статистика категорії

Провести аналіз функціонування системи підготовки кадрів у сфері цивільного захисту та обґрунтувати шляхи її реформування  

“Система підготовки кадрів ЦЗ” РК   № 0116U001822 Звіт про НДР: 344 сторінок, 14 рисунків, 9 таблиць, 12 додатків, 22 джерела. Об’єкт досліджень – функціонування системи підготовки кадрів ДСНС України. Предмет досліджень – система підготовки фахівців у навчальних закладах ДСНС...

Обґрунтування технічних вимог та розробка технічного завдання на створення пересувного навчально-тренувального комплексу – симулятора пожеж

“Симулятор – пожеж” РК № 0115U005470 Звіт про НДР містить: 190 сторінок, 32 рисунка, 1 таблицю, 5 додатків, 26 посилань. Об’єктом досліджень є вплив технологій симуляції умов та небезпечних факторів пожежі на якість підготовки газодимозахисників. Предмет дослідження- існуючі технології симуляції...

Удосконалення  системи технічного регулювання у сфері цивільного захисту

“Технічне регулювання – 2016” РК № 0115U000189 Звіт про НДР складається з: 1 частини, 314 с., 22 табл., 6 додатків, 265 джерел. Об’єкт дослідження – технічне регулювання засобів цивільного та протипожежного захисту. Предмет дослідження – вплив вимог національної нормативної бази...

Обґрунтування шляхів експлуатації авіаційної техніки ДСНС України поза межами встановлених показників

“Ресурс – експлуатація” РК № 0115U002615 Звіт про НДР складається з двох частин і містить 484 сторінки, 49 рисунків, 30 таблиць, 8 додатків та 84 посилання. Об'єкт дослідження – авіаційна техніка (літаки, вертольоти) ДСНС України. Предмет дослідження – обставини та...

Обґрунтування порядку врегулювання проблемних питань діяльності авіації ДСНС в системі державної авіації України

“Регулювання-авіація” РК № 0114U006318 Звіт про НДР: 305 стор., 16 табл., 15 рисунків, 97 посилань, 2 додатки. Об’єкт досліджень – процес функціонування авіації ДСНС в системі державної авіації України. Предмет досліджень – чинники впливу на ефективність функціонування авіації ДСНС України....

Провести дослідження та науково-обґрунтувати методичні рекомендації з питань організації та реалізації заходів цивільного захисту в органах виконавчої влади та на підприємствах, в установах і організаціях

“Методичні рекомендації з питань цивільного захисту” РК № 0114U002574 Звіт про науково-дослідну роботу: 714 с., 4 част., 5 таблиць, 4 додатка, 48 джерел. Об’єкт досліджень ‒ діяльність органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій з питань організації та реалізації заходів...

Провести аналіз діяльності Єдиної державної системи цивільного захисту та розробити рекомендації щодо її функціонування в сучасних умовах

“Діяльність – ЄДСЦЗ” РК № 0115U000798 Звіт про НДР: 379 с., 9 рисунків, 23 джерела, 8 додатків. Об’єкт досліджень функціонування єдиної державної системи цивільного захисту (далі - ЄДСЦЗ) в Україні та її складових (підсистеми та ланки) в умовах реформування системи...

Обґрунтування тактико-технічних вимог до автоматизованої системи управління авіаційним пошуком і рятуванням в Україні

“АСУ-Пошук” РК № 0115U002615 Звіт про НДР: 238 с. Об’єкт дослідження – функціонування органів управління єдиної системи проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування (ЄСПАРПР). Предмет дослідження – автоматизація процесів управління та прийняття рішень з організації АПР. Мета роботи –...