База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

2014

Статистика категорії

Исследование современного состояния и прогноз загрязнения морских вод и аэрозолей украинской части Черного и Азовского морей

Целью работы является изучение и выявление изменения качества вод (гидрохимического режима и состояния химического загрязнения) и донных отложений морей Украины в период 2012-2014 г.г., развитие научных методов оценки экологического состояния прибрежных районов Черного моря, обеспечение современной информацией о состоянии качества...

Фізико-статистичний аналіз та прогноз зміни сучасного клімату регіонів України для підтримання сталого розвитку економіки країни

Мета дослідження: фізико-статистичний аналіз прояву екстремальних погодних явищ у сучасному та майбутньому кліматі України для підтримання сталого розвитку економіки країни. http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2018/08/1-12уменш_Часть1.pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/01/1-12уменш_Часть2.pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/01/1-12уменш_Часть3.pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/01/1-12уменш_Часть4.pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/01/1-12уменш_Часть5.pdf          

Дослідження міжрічної мінливості блокуючих процесів в Україні та їх впливу на інтенсивність і повторюваність небезпечних і стихійних явищ погоди

Мета роботи - дослідження інтенсивності та тривалості блокуючих процесів в Євразійському секторі північної півкулі, їх регіональних особливостей та міжрічної мінливості, оцінка впливу блокування на інтенсивність і повторюваність небезпечних і стихійних явищ погоди та екстремальні погодні умови в Україні, розробка системи...

Розроблення нормативних документів згідно з перспективним планом підготовки національних нормативних документів у галузі гідрометеорології

Мета роботи - розроблення нормативних документів у галузі гідрометеорології. Титул http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2018/07/1.ТИТУЛ.pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2018/07/Дод.Авипр.Ш-2_Мит.pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/01/Дод.Бвипр.Ш-2_Мит-3.pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/01/Дод.ВШ-2_Мит.pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/01/Дод.ГК_Мит-4.pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/01/Дод.Д.Ш-2_Мит.pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/01/Дод.ЕК_Мит.pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/01/Дод.ЖК.pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/01/Дод.ИК.pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/01/Дод.КК.pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/01/Дод.Л.pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/01/Дод.М.pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/01/Дод.Н-ШК-Ш.pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/01/Дод.П.pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/01/Р.1-5-ШК-Мит-ШЗв.pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/01/Р.6-ШК-Мит-ШЗв.pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/01/Р.7-913_ШК-Мит-ШЗв.pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/01/р.10-Ш-2-Мит.pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/01/Титул-Ш-2.pdf   Реперні кліматичні станції http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/01/3.РЕПЕРНІ.pdf   Висновки http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2018/07/4.ВИСНОВКИ.pdf

Дослідження динаміки показників основних газових і аерозольних домішок атмосферного повітря над територією України

Мета роботи - розробка методів відновлення показників вмісту аерозолю та газових складових в атмосферному повітрі над територією України на основі супутникових даних; удосконалення методики оперативних досліджень за газовими складовими (озоном, закисом азоту та ін.) над територією України; моніторинг стану озонового...

Дослідження сучасного стану забруднення атмосферного повітря та його прогнозування в промислових містах України

Мета роботи - районування території України за ступенем забруднення атмосферного повітря та розроблення методик короткострокового прогнозу рівнів забруднення для міст Луганськ та Запоріжжя http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2018/07/ZVIT_7_12_2014_DSA.pdf

Модернізація систем прогнозування стоку під час повеней і паводків у басейнах річок карпатського регіону, Прип`яті, Десни та Дунаю

Мета роботи: модернізація системи довгострокового прогнозування весняного водопілля в басейні р. Десни, забезпечення ефективного використання прогностичної методики в автоматизованому режимі при оперативному прогнозуванні, що дозволить розширити і поліпшити систему оперативних прогнозів елементів водопілля у басейні річки, в тому числі і...

Розвиток та оптимізація систем спостережень за радіоактивністю навколишнього природного середовища

Мета роботи - подальший розвиток теоретичних засад і практичних рекомендацій розвитку систем і програм моніторингу радіаційного забруднення природного середовища. Розділ I. Удосконалення нормативного, методичного й організаційного забезпечення системи радіаційного моніторингу навколишнього природного середовища в Україні http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/01/Заключ-отчет-тема-10_12_Раздел_1_opt.pdf Розділ II.  Дослідження довготривалих...