База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

2017

Статистика категорії

Розробка методології та методів оцінки хімічного стану поверхневих вод України відповідно до європейських стандартів

Мета  роботи - розробка методології та методик визначення референтних концентрацій фізико-хімічних і хімічних показників природних вод та розроблення типоспецифічних класифікацій. http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/02/Titul.pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/02/ЗМІСТ.pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2018/11/Реферат-1.pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/02/ВСТУП.pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/02/Розділ-1-3.pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/02/Розділ-4_Часть1.pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/02/Розділ-4_Часть2.pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/02/5.pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/02/Розділ-5-5.5.pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/02/Розділ-5.6-5.7.3.pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/02/Розділ-5.8-5.8.3.pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/02/Розділ-5.9-5.10.3-.pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2018/11/Розділ-6.pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/02/Розділ-7.pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/02/СПИСОК-ВИКОРИСТАНИХ-ДЖЕРЕЛ.pdf      

Розроблення комплексного методу виявлення кліматовразливих районів на території України в умовах глобальної зміни клімату

Мета роботи - виявлення кліматовразливих районів України від екстремальних погодних умов та під впливом параметрів радіаційного режиму в найближчі десятиріччя. http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2018/07/1-49с..pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2018/07/50-90с..pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/02/91-93с..pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2018/07/94с..pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/02/95-96с..pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/02/97-100.pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/02/101-133с..pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2018/07/134-139.pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/02/140-161.pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/02/162-234.pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/02/235-посл..pdf  

Дослідження впливу метеорологічних параметрів на вміст та динаміку малих газових і аерозольних домішок атмосферного повітря над територією України

Мета дослідження - дослідження впливу метеорологічних величин на забруднення атмосфери, що обумовлюють середній рівень забруднення міст України та розроблювання методики короткострокового прогнозу рівнів забруднення для міста Кривий Ріг та Маріуполь. http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2018/07/7-15-1ч.1.pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/02/7-15-1ч.2.pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2018/07/7-15-2ч.1.pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2018/07/7-15-2ч.2.pdf http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/02/7-15-3ч..pdf  

Розроблення нормативних документів згідно з перспективним планом підготовки національних нормативних документів у галузі гідрометеорологічної діяльності на 2014-2017 роки

Мета роботи - створення національної нормативної бази з гідрометеорологічної діяльності відповідно до "Перспективного плану підготовки національних нормативних документів у сфері гідрометеорологічної діяльності на 2014-2017 роки", затвердженого ДСНС України 28.03.2014 р. Розділ 1. Загальні положення http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/02/Звіт.pdf Розділ 2. Правила розроблення, узгодження...

Удосконалення системи спостережень за радіоактивним забрудненням відповідно до нормативних документів ЄС та дослідження поведінки радіонуклідів у навколишньому середовищі

Мета роботи - провести аналіз стану функціональності системи радіаційного моніторингу, надати рекомендації щодо її удосконалення і розширення функціональності, удосконалити методи радіо аналітичних досліджень, зокрема у застосуванні методів рідинно-сцинтиляційної спектрометрії в роботі аналітичних підрозділів. Розділ 1: Гармонізація нормативно-методичного забезпечення радіаційного моніторингу...

Розроблення системи моніторингу та прогнозування метеорологічних умов, що визначають природну пожежну небезпеку в Україні

Мета науково-дослідної роботи:  удосконалення методики прогнозування пожежної небезпеки за умовами погоди, яка враховує місцеві кліматичні та фізико-географічні особливості та створення системи моніторингу і прогнозу пожежонебезпечності за метеорологічними умовами в Україні http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/02/Заключний-звіт-НДР-4_15.pdf

” Розроблення синоптико-статистичних методів короткострокового прогнозу сильних опадів у літній сезон”

Мета роботи – використання мезомасштабної моделі для прогнозу сильних опадів по території України. http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/02/Zv_2_15_WRF_Timof.pdf