База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

2016

Статистика категорії

Науково обґрунтувати та розробити програмне забезпечення для проведення навчання та оцінки рівня знань персоналу, який проводить оцінку відповідності (випробування) у сфері пожежної безпеки

  “Підготовка персоналу – ПБ” РК № 0115U003467 Звіт про дослідно-конструкторську роботу: 430 с., 31 рис., 12 табл., 8 додатків, 38 джерел. Об’єкт досліджень –процес навчання та контроль рівня знань персоналу, який проводить оцінку відповідності (випробування) у сфері пожежної безпеки....

Науково обґрунтувати технічні вимоги до рятувального засобу на водних об’єктах та розробити його дослідний зразок

“Рятувальний засіб – водні об’єкти” РК № 0115U003468 Звіт про дослідно-конструкторську роботу (далі – ДКР) на 323 арк., 81 таблиця, 85 рисунків, 31 посилання на джерела інформації та 7 додатків. Мета роботи – створення дослідного зразка рятувального засобу та технічної документації...

Науково обґрунтувати технічні вимоги та розробити дослідний зразок захисного одягу рятувальника

“Захисний одяг рятувальника” РК № 0115U004092 Звіт про дослідно-конструкторську роботу (далі – ДКР) на 515 арк., який містить 2 частини, 132 таблиці, 112 рисунків, 69 посилань на джерела інформації та 6 додатків. Об’кт досліджень – захисні властивості пакету матеріалів захисного одягу рятувальника....