База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

2013

Статистика категорії

Розробити довідково-інформаційну базу нормативно-правових та нормативних документів з питань цивільного захист, техногенної і пожежної безпеки

"База НД" № держреєстрації 0112U004173 Звіт про дослідно-конструкторську роботу: 139 с., 18 рис., 11 табл., 5 додатків, 13 джерел. Об’єкт дослідження – довідково-інформаційні системи і бази, нормативно-правові та нормативні документи з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. Предмет дослідження –...