База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

2012

Статистика категорії

Вивчення досвіду та підготовка Інформаційного бюлетеня  № 6 «Про надзвичайні ситуації в Україні у 2011 році (державний і регіональний рівень).  Дії органів управління та сил цивільного захисту з ліквідації надзвичайних ситуацій»

«Інформаційний бюлетень №6» №держреєстрації 0111U000382 Звіт про НДР: 165с., рис. 73, 4 додатка, 7 джерел. Об’єкт дослідження - інформація про надзвичайні ситуації, що сталися в Україні у 2011 році (державний і регіональний рівні) та дії органів управління Оперативно-рятувальної служби цивільного...

Розробка додаткових вимог до Державних будівельних норм ДБН В.1.2-4:2006 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)»

«Інженерно-технічні заходи ЦЗ» №  держреєстрації 0111U000383 Звіт про НДР: 197 с., 4 розділи, 14 табл., 12 додатків, 66 джерел. Об'єктом дослідження були нормативно-правові документи України та інших країн з питань інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони). Предметом дослідження був вплив сукупності...

ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ ТА ІНШИХ НЕВІДКЛАДНИХ РОБІТ З ПОДАЛЬШИМ РОЗРОБЛЕННЯМ ПОСІБНИКА “АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНІ ТА ІНШІ НЕВІДКЛАДНІ РОБОТИ”.

(ПОСІБНИК АРР) № держреєстрації 0111 U000385 Звіт про НДР: 509 с., 1 додаток, 195 рис., 9 таблиць, 76 джерел. Об’єкт дослідження – система організації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій, існуюча нормативно-правова база, методичні рекомендації з питань...

ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ПРОВЕСТИ АНАЛІЗ СТАНУ ТЕХНОГЕННОЇ ТА ПРИРОДНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ У 2011 РОЦІ

"НАЦІОНАЛЬНА ДОПОВІДЬ – 2011" № держреєстрації 0112U001721 Звіт про науково-дослідну роботу:   440 стор., 13 джерел, 1 додаток. Об’єкт дослідження – аналіз природних та техногенних загроз, їх регіональних особливостей, стану системи реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру з метою...

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ПРОВЕСТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧИТИ ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ВИПРОБУВАНЬ УКРНДІПБ МНС УКРАЇНИ

(“УДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ - ПБ”) № держреєстрації Звіт про НДР: 1238 с., 27 таблиць, 46 рисунків, 10 додатків, 9 джерел. Об‘єкт досліджень - система управління науково-дослідного центру УкрНДІЦЗ МНС України. Мета роботи - удосконалення системи управління якістю досліджень та випробувань УкрНДІЦЗ...

ЗВІТ НА НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ПРОВЕСТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАУКОВО ОБҐРУНТУВАТИ МЕТОД ВИПРОБУВАННЯ ПРОТИПОЖЕЖНИХ КЛАПАНІВ НА ВОГНЕСТІЙКІСТЬ

«ДСТУ - КЛАПАНИ» Звіт про НДР: 169 с., 31 рисунок, 16 таблиць, 8 додатків, 28 джерел. Об’єкт досліджень – метод випробування протипожежних клапанів на вогнестійкість. Мета роботи – визначення науково обґрунтованих вимог до методу випробувань протипожежних клапанів на вогнестійкість та...

Провести дослідження та надати експертно-технічну оцінку проектної документації на будівництво об’єктів наземного ракетного-космічного комплексу Циклон-4

"Циклон-4" 2167 Звіт про науково-дослідну роботу: 151 стор., 20 джерел, 5 додатків. Об’єкт дослідження –проектна документація на будівництво об’єктів TC- 0100, TC-0200, TC-0300, TC-0400, TC-0500, LS-0100, LS-0500, LS-0600, LS- 0700, TS-0100, TS-0200, наземного космічного ракетного комплексу «Циклон-4» в Федеративній республіці...

ПРОВЕСТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБИТИ ПРОЕКТ ТИПАЖУ ПОЖЕЖНИХ АВТОМОБІЛІВ НА 2012 – 2016 РОКИ

“ТИПАЖ ПА” 0111U004210 Звіт про НДР: 324 с., 36 рисунки, 2 таблиці, 14 додатків, 35 джерел. Мета роботи – проведення аналітичного огляду стосовно експлуатації та ефективного застосування, а також розроблення технічних вимог до перспективних зразків пожежно-рятувальних автомобілів (далі – ПРА),...