База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

2013

Статистика категорії

звіт про науково-дослідну роботу ПРОВЕСТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ СИСТЕМИ З ПРОТИДІЇ НАДЗВИЧАЙНИМ СИТУАЦІЯМ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ І РОЗРОБИТИ НОРМАТИВНІ АКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

("НОРМАТИВНІ АКТИ") № держреєстрації 0113U001714 Звіт про НДР: 313 с., 3 частини, 2 додатка, 41 джерело. Об’єкт дослідження – системи з протидії надзвичайним ситуаціям, що паралельно функціонують в Україні. Предмет дослідження – предметом дослідження є національна та міжнародна нормативно-правова база,...

Провести  аналіз стану техногенної та природної безпеки в Україні у2012 році

«Національна доповідь – 2012» № держреєстрації 0113U001713 Звіт про науково-дослідну роботу: 1631 с., 9 част., 230 рис., 256 табл., 1 додатків, 75 джерел. Метою роботи є аналіз загального стану техногенної та природної безпеки в Україні у 2012 році, детальний розгляд досягнутих...

ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ПРОВЕСТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАУКОВО ОБҐРУНТУВАТИ МЕТОДИКУ ВИЗНАЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ЗБЕРІГАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ВОГНЕЗАХИСТУ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ З УРАХУВАННЯМ УМОВ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ («ТРИВАЛІСТЬ ВОГНЕЗАХИСТУ»)

(«ТРИВАЛІСТЬ ВОГНЕЗАХИСТУ») № держреєстрації 011U007404 Звіт про НДР: IV-т с., *£& рис, -5 табл, №. джерел, у 1 частині, _ додатків. Об’єкт досліджень - вогнезахист будівельних конструкцій та методика оцінювання його ефективності. Мета роботи - розкриття особливостей чинників впливу умов...

Провести аналіз та розробити проект інформаційно-довідкового посібника “Пожежна безпека зовнішніх установок підприємств нафтопереробної та нафтохімічної промисловості” (“Посібник-зовнішні установки”)

("Посібник-зовнішні установки") № держреєстрації 0111U009357 Заключний звіт про НДР: 459с., 101 рис., 21 табл., 9 додатків, 77 джерел. Об’єкт дослідження – пожежна небезпека зовнішніх установок підприємств нафтопереробної та нафтохімічної промисловості. Предмет дослідження – особливості пожежної небезпеки зовнішніх установок підприємств нафтопереробної...

ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ОБҐРУНТУВАТИ СТРУКТУРУ І ЗМІСТ ТА РОЗРОБИТИ ПРОЕКТ ДОВІДНИКА РЯТУВАЛЬНИКА «АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНІ ТА ІНШІ НЕВІДКЛАДНІ РОБОТИ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ РАДІАЦІЙНИХ АВАРІЙ»

(«РАДІАЦІЙНА АВАРІЯ – ДОВІДНИК») № держреєстрації 0112U001724 Звіт про НДР: 380 с., 2 рисунка, 14 таблиць , 4 додатки, 64 джерела. Об’єкт дослідження – нормативно-довідкова база та процес ліквідації наслідків радіаційної аварії, удосконалення ефективності проведення аварійно-рятувальних робіт. Мета роботи –...

ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ПРОВЕСТИ ДОСЛІДЖЕННЯ З ВИЯВЛЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВОГНЕЗАХИСТУ ДЕРЕВИНИ ТА ВИРОБІВ З НЕЇ

(“ФАКТОРИ ВПЛИВУ-ВОГНЕЗАХИСТ”) № держреєстрації 0111U006271 Об’єкт досліджень – ефективність вогнезахисту деревини та методи її оцінки. Предмет досліджень – фактори, що впливають на оцінку ефективності вогнезахисту деревини. Мета роботи – розкриття особливостей та факторів впливу на оцінку ефективності вогнезахисту деревини, як...

ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ПРОВЕСТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ І ВИПРОБУВАНЬ В СФЕРІ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

(“ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ - ПБ”)  № держреєстрації 011111004211 І Звіт про науково-дослідну роботу: Об’єкт дослідження - технічне регулювання в сфері пожежної безпеки. Предмет дослідження - вплив стану та тенденції розвитку технічного регулювання на якість досліджень і випробувань у сфері пожежної безпеки....

ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ПРОВЕСТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАУКОВО ОБГРУНТУВАТИ ВИМОГИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ ТА ІНШИХ НЕВІДКЛАДНИХ РОБІТ ПІД ЧАС ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА РАДІАЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТАХ

(СОУ МНС – АРР на радіаційно небезпечних об’єктах) № держреєстрації Звіт про НДР: 197с., 11 додатків, 13 таблиць, 69 джерел. Об’єкт дослідження – загальні вимоги до проведення аварійно-рятувальних робіт під час ліквідування надзвичайних ситуацій унаслідок аварій з викиданням радіоактивних речовин....