База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

2014

Статистика категорії

Дослідження відповідності та повноти нормативної бази з питань інженерно-авіаційного забезпечення експлуатації повітряних суден авіації ДСНС України

("IAC АВІАЦІЯ ДСНС") № держреєстрації  0113U004717 Звіт про НДР містить: 183 сторінки, 15 рисунків, 2 таблиці, 38 посилань. Мета роботи – розробка і обґрунтування пропозицій щодо вибору пріоритетних напрямів удосконалення існуючої нормативно-правової бази інженерно-авіаційного забезпечення державної авіації України та рекомендацій,...

ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИМОГ ДО ПЕРСПЕКТИВНИХ ТА МОДЕРНІЗОВАНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ДЛЯ АВІАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ДСНС УКРАЇНИ (ЛІТАКІВ, ВЕРТОЛЬОТІВ, БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ, АЕРОСТАТІВ ТОЩО), ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ НЕОБХІДНОГО СКЛАДУ, ТИПАЖУ ТА РОЗМІЩЕННЯ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

("АВІАЦІЯ ДСНС") № держреєстрації  0115U002053 Звіт про НДР містить: 215 сторінок, 24 рисунки, 16 таблиць, 5 додатків, 75 посилань. Об’єкт дослідження – авіація Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС України), її склад, технічне оснащення та інфраструктура. Предмет...

ПРОВЕСТИ ДОСЛІДЖЕННЯ І НАУКОВО ОБҐРУНТУВАТИ МЕТОДИКУ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКИ ДИМОУТВОРЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ МАТЕРІАЛІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ НА ОБ’ЄКТАХ З МАСОВИМ ПЕРЕБУВАННЯМ ЛЮДЕЙ

«НЕБЕЗПЕКА ДИМОУТВОРЮВАННЯ» Звіт про НДР: 137 стор., 17 рис., 23 табл., 3 додатки, 17 інформаційних джерел. Об'єктом досліджень під час виконання цієї роботи був метод визначення оптичної густини диму та розрахунку показників димоутворювальної здатності твердих матеріалів. Метою роботи є розробка...

Провести дослідження і розробити проект зміни №2 до ДБН В.1.1.7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва

"Зміна ДБН" РК № 0113U004932 Об’єкт дослідження - будівельні норми з пожежної безпеки об’єктів. Предмет дослідження - вплив чинників (обмеження поширення пожежі між будинками та в будинках, безпечна евакуація людей у разі виникнення пожежі, гасіння пожеж та проведення пожежно-рятувальних робіт)...

Провести дослідження щодо удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази у сфері цивільного захисту з питань пожежної та техногенної безпеки

"Нормативна база" РК № 0112U004191 Звіт про науково-дослідну роботу міститься на 782 сторінках та складається з: 4-х частин, 38 таблиць, 7 додатків, 73 джерел. Об'єкт дослідження доповнення законодавчої та нормативно-правової бази з питань пожежної та техногенної безпеки. Предметом дослідження є...

Провести дослідження з розкриття особливостей процесів припинення горіння горючих речовин під час застосування сучасних вогнегасних речовин та технологій їх подавання

"Припинення горіння" РК № 0111U006565 Звіт про НДР  483 с,  40 рисунків,  47 таблиць,  11 додатків,  514 посилань на джерела науково-технічної інформації Об’єктом досліджень були процеси припинення горіння у разі взаємодії вогнегасних речовин з газовими горючими середовищами та поверхнями горіння...

ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ПРОВЕСТИ ДОСЛІДЖЕННЯ З ОЦІНЮВАННЯ ПОЖЕЖНИХ РИЗИКІВ

  «ПОЖЕЖНІ РИЗИКИ» № держреєстрації 0113U004330 Звіт про НДР: 754 с., 24 рис., 10 табл., 10 додатків, 142 посилання на джерела. Об’єкт досліджень – методи оцінювання пожежних ризиків та їх кількісні значення для об’єктів різного функціонального призначення. Предмет досліджень – вплив первинних небезпечних чинників...

Провести дослідження і науково обґрунтувати технічні вимоги та методи випробувань до компонентів систем  газового пожежогасіння

"Компоненти СГП" Звіт про НДР: 472 с., 33 рисунки, 28 таблиць, 17 додатків,                        74 посилання. Мета роботи – обґрунтування технічних вимог та методів випробувань до окремих видів компонентів систем газового пожежогасіння (електричних пристроїв автоматичного управління і затримки, пневматичних сигнальних приладів...