База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

2015

Статистика категорії

Провести дослідження впливу компонентів полімерних композицій на основі карбамідоформальдегідних смол на показники пожежної небезпеки та розробити пропозиції щодо сфери застосування цих матеріалів

“Пожежна небезпечність – полімер” № 0114U003529 Звіт про НДР містить 139 сторінок тексту в т. ч., 14 рисунків, 5 додатків, 31 таблиця, 69 джерел. Об’єкт дослідження - полімерні матеріали на основі карбамідно – формальдегідних смол. Мета роботи полягає в розкриті...

Провести дослідження та удосконалити національну нормативну базу з оцінки пожежної небезпеки елементів систем електропроводки будівель і споруд

“Оцінка ПН СЕП” РК № 0113U000854 Звіт про НДР: 581 с., З частини, 63 рисунки, 43 таблиці, 11 додатків, 256 джерел. Об’єкт досліджень - поведінка елементів систем електропроводки в стандартизованих умовах вогневої дії. Предмет досліджень - показники пожежної небезпеки елементів...

Провести дослідження пожеж, особливостей їх виникнення та поширення, поведінки будівельних конструкцій і оздоблювальних матеріалів, а також ефективності систем протипожежного захисту об’єктів, на яких вони відбулися

“Аналіз пожеж” РК № 0112U004299 Зніт про НДР, викладений у шести томах (том 1 у двох частинах) па 2392 стор. і містить 3 розд.. 705 рис.. 950 табл., 8 додатків і 55 посилань. ОСі'єкі дослідження - пожежі та наслідки від...

Провести дослідження з обґрунтування вимог пожежної безпеки для установ та закладів, що надають реабілітаційні та соціальні послуги інвалідам з розумовою відсталістю

“Реабілітаційні заклади” РК № 0114U004178 Звіт про НДР:  Об’єкт дослідження - система забезпечення пожежної безпеки установ з постійним та(або) тимчасовим перебуванням інвалідів з розумовою відсталістю. Предмет дослідження - вплив чинників (вимоги до території, будівель організаційних заходів) на ефективність системи забезпечення пожежної...

Провести дослідження та науково обґрунтувати методи випробувань покрівельних матеріалів на пожежну небезпеку

“Пожежна небезпека покрівельних матеріалів” РК № 0114U003771 Звіт про НДР: 244 с, 16 рис., 4 табл., 10 додатків, 16 джерел. Об’єктом досліджень с нормативна база з питань забезпечення пожежної безпеки будівельних виробів та матеріалів, а саме покрівель. Предметом досліджень с...

Провести дослідження щодо удосконалення законодавчих, нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічного регулювання у сферах техногенної та пожежної безпеки

“Технічне регулювання – 2015” № держреєстрації 0115U000189 Звіт про НДР:         3     частини,  1039 с., 31 табл., 14 додатків, 287 джерел. Об’єкт дослідження - технічне регулювання техногенної та пожежі безпеки. Предмет дослідження - вплив вимог європейської та адаптованої до неї національної...

Провести дослідження щодо підготовки розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у містобудівній документації

“ІТЗ ЦЗ у містобудівній документації” РК № 0113U007617 Звіт про НДР: 539 с., 10 додатків, 22 джерела. Об’єкт дослідження формування вимог та їх обсягу, що пред’являються до складу, змісту та порядку розроблення, розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у містобудівній документації....

Провести дослідження та обґрунтувати зміст і вимоги проекту ДСТУ “Безпека у надзвичайних ситуаціях. Евакуація населення. Загальні вимоги”

“ДСТУ – Евакуація населення” РК № 0114U004177 Звіт про НДР:225с., ^ рис., З табл.. Об’єктом дослідження визначено систему організації евакуації населення при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Предметом дослідження виступає вплив небезпечних чинників у разі загрози...