База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

2018

Статистика категорії

РОЗРОБКА НАУКОВО-ОБҐРУНТОВАНИХ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХИСТУ РЯТУВАЛЬНИКІВ ВІД ІНТЕНСИВНОГО ТЕПЛОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

№ держреєстрації 0117U001091 Звіт про НДР: 56 рис., 21 табл., 32 джерела. Об’єктом дослідження є засоби захисту рятувальників від впливу інтенсивного теплового випромінювання при виконанні оперативних дій по гасінню пожеж. Предметом дослідження є конструкції та параметри індивідуальних засобів протитеплового захисту...