База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

2018

Статистика категорії

Розроблення методичних рекомендацій щодо виконання навчальних вправ з підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників ОРС ЦЗ ДСНС України до виконання завдань за призначенням

«Навчальні вправи» № держреєстрації 0117U004711 Звіт про НДР: 513 с., 13 розділів, 422 рис., 7 табл., 136 джерел. Метою цієї роботи є розроблення навчального посібника «Методичні рекомендації щодо виконання навчальних вправ з підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного...