База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

2018

Статистика категорії

РОЗРОБКА СТАНДАРТНИХ ОПЕРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР (СОП) З ПИТАНЬ ГУМАНІТАРНОГО РОЗМІНУВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ІЗ ПРОТИМІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

«СОП» № держреєстрації 0118U001014 Звіт про НДР: 138 с., 156 рис., 2 табл., 26 джерел. Об’єктом дослідження є національні та міжнародні стандарти із протимінної діяльності, відомчі документи, які регламентують питання гуманітарного розмінування. Предметом дослідження є організаційні, інженерно-технічні та навчально-методичні заходи,...

РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ПОРЯДКУ ДІЙ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ ФОРМУВАНЬ ПІД ЧАС ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ (ПОДІЇ), ПОВ’ЯЗАНОЇ ІЗ ДТП

«РЕКОМЕНДАЦІЇ ДТП» № держреєстрації 0117U002010 Звіт про НДР: 37 с., 1 табл., 2 додатки, 18 джерел. Мета роботи – підвищення ефективності виконання дій особовим складом аварійно-рятувальних формувань під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (подій), пов’язаних з дорожньо-транспортними пригодами. Об`єкт дослідження...

РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ЗГІДНО З ДИРЕКТИВОЮ 2012/18/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ ПРО КОНТРОЛЬ ВЕЛИКИХ АВАРІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕБЕЗПЕЧНИМИ РЕЧОВИНАМИ (СЕВЕЗО 3)

«СЕВЕЗО 3» № держреєстрації 0116U002023 Звіт про НДР: 100 с., 15 рис., 4 табл., 4 джерела. Метою роботи є розробка алгоритму ідентифікації об’єктів на території України згідно з директивою 2012/18/ЄС Європейського парламенту і ради про контроль великих аварій, пов’язаних з...