База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

2018

Статистика категорії

Провести дослідження та розробити проект технічних умов на сорбент на основі терморозщепленого графіту для ліквідації аварійних розливів нафтопродуктів на водній поверхні

"ТУ ТРГ" Об’єктом досліджень є технічні вимоги до сорбенту на основі ТРГ та методи перевірки сорбентів на відповідність технічним вимогам. Предметом дослідження є вплив технічних вимог до сорбентів на основі ТРГ на ефективність застосування сорбентів для ліквідації аварійних розливів нафтопродуктів...

Провести пошукові дослідження з відпрацювання складу вогнегасної речовини у вигляді компресійної піни

УДК 614.84 "ПIНА-К" КОМПРЕСІЙНА ПІНА, ЗАСОБИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ, ПІННО-ПОВІТРЯНІ СУМІШІ, ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ, МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ, КРАТНІСТЬ ПІНИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ГАСІННЯ. Об’єкт дослідження — процеси отримання компресійної піни та її використання для гасіння пожеж. Предмет дослідження — вплив складів вогнегасних речовин для отримання компресійної піни та способів...

ПРОВЕСТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИМОГ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ У СФЕРАХ БУДІВНИЦТВА ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЩОДО ПРОЕКТУВАННЯ БУДИНКІВ ТА СПОРУД І РОЗРОБИТИ ПРОЕКТ ЗМІНИ №3 ДО ДБН В 2.2-5-97 БУДИНКИ І СПОРУДИ. ЗАХИСНІ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ

Зміна - Захисні споруди цивільного захисту УДК 355.58.001; 351.862.001 № держреєстрації 0116U006839 ЗАХИСНІ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ, НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ШВИДКОСПОРУДЖУВАНІ ЗАХИСНІ СПОРУДИ Об’єкт дослідження - обґрунтування вимог до захисних споруд цивільного захисту. Предмет дослідження - законодавчі та нормативно-правові акти, що регламентують вимоги...

Провести дослідження та розробити проект Рекомендацій працівникам місцевої пожежної охорони та членам добровільної пожежної охорони

"РЕКОМЕНДАЦІЇ-ДПО" Державний реєстраційний номер: 0117U007287 Об'єкт досліджень – процес організації роботи МПО та ДПО щодо реалізації функцій запобіганням виникнення пожеж і їх гасіння. Предмет досліджень – методичне забезпечення МПО та ДПО щодо запобігання виникненню пожеж і організації їх гасіння. Мета роботи –...

Провести дослідження та науково-обгрантувати вимоги ІТЗ цивільного захисту у містобудівной документації та в проектній документації об”єктів та розробити проект державних будівельних норм

Інженерно-технічні заходи цивільного захисту № держреєстрації 0117U002561 Об'єкт дослідження – процес формування вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту у проектній та містобудівній документації. Метою науково-дослідної роботи є наукове обґрунтування вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту та розроблення проекту ДБН «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту». Метод...

Провести дослідження з розробленням проекту технічних вимог до загальнодержавної автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій з використанням світового досвіду побудови таких систем та новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій

«ОПОВІЩЕННЯ НС» № держреєстрації 0117U001866 Об’єкт досліджень – проект Технічних вимог до загальнодержавної автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або  виникнення надзвичайних ситуацій. Предмет досліджень – реалізація загальнодержавної автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій. Метою науково-дослідної...

«Обґрунтування та розробка технологій інноваційного розвитку системи управління безпекою польотів суб’єктів державної авіації України»

«Безпека польотів» УДК 351.814.2; 656.7.08 № держреєстрації 0117U002560 Мета дослідження – науково обґрунтувати теоретичні, методичні та організаційно-економічних засади впровадження інноваційних рішень і технологій в систему управління безпекою польотів суб’єктів державної авіації України. Об’єкт дослідження – діюча система безпеки польотів суб’єктів...

«Проаналізувати стан потенційних джерел виникнення надзвичайних ситуацій, систему контролю загрози їx виникнення та розробити проект регламенту функцюнування системи моніторингу небезпечних техногенних i природних процесів»

"Регламент-моніторингу" УДК 504.504/.058 № держреестрац  0116U06838 Об’єкт дослідження – природні та техногенні процеси, що обумовлюють небезпеку виникнення надзвичайних ситуацій. Мета роботи – є наукове обґрунтування та розроблення переліку показників, що визначаються суб’єктами та об’єктами моніторингу небезпечних техногенних i природних процесів (далі –система...