База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

2018

Статистика категорії

РОЗРОБЛЕННЯ КРИТЕРІЇВ ТА ПОПЕРЕДНЯ ОЦІНКА РИЗИКІВ ЗАТОПЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ У МЕЖАХ РІЧКОВИХ БАСЕЙНІВ ВІДПОВІДНО ДО НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ЄС

Об’єкт дослідження – затоплення, які завдали значної шкоди об’єктам ураження і ймовірність повторення яких залишається високою або повторення яких може спричинити значні негативні наслідки. Мета роботи - розроблення та імплементація методичних засад попередньої оцінки ризиків затоплення територій у межах річкових...

ПРИВЕДЕННЯ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ІСНУЮЧОЇ СИСТЕМИ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЗА ЗАБРУДНЕННЯМ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО ВИМОГ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ЄС

Об’єкт дослідження – діюча мережа спостережень за забрудненням атмосферного повітря на території України. Мета дослідження – визначення чітких рекомендацій та вимог щодо виділення на території України зон якості атмосферного повітря та агломерацій, їх класифікації та розміщення пунктів спостережень, застосування різних...

Удосконалення алгоритмів, програмних та апаратних засобів отримання, аналізу та контролю даних спостережень автоматизованих метеорологічних станцій

Обґрунтовується доцільність та актуальність заміщення дротових ліній передавання даних метеорологічних спостережень на дистанційні бездротові засоби. Досліджуються структури ліній передавання даних аеродромних та мережевих автоматизованих метеорологічних станцій. Запропоновано напрямки оптимізації ліній передавання даних для багатоканальних вимірювачів. Досліджуються різні категорії радіочастотних засобів...