База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

База наукового потенціалу

Статистика категорії

Кришталь Дмитро Олександрович

Кандидат наук з державного управління
Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління Тема: Механізми державного управління науково-технічним потенціалом вищої школи України Спеціальність: 25.00.02 – механізми державного управління Вчене звання:

Лещенко Олександр Якович

Кандидат політичних наук
Науковий ступінь: кандидат політичних наук Шифр і найменування наукової спеціальності: 21.01.01. –основи національної безпеки держави (політичні науки) Тема дисертації: "Трансформація системи цивільного захисту України в умовах сучасних воєнно-політичних конфліктів гібридного типу"