База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

Кіровоградськa

Мачак Оксана Юріївна

Кандидат філологічних наук
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук Шифр і найменування наукової спеціальності: 10.02.01 - українська мова Тема дисертації: «Синтаксична структура складнопідрядних речень з інтенсивно-допустовою семантикою»

Лукашів Віталій Богданович

Кандидат педагогічних наук
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук Шифр і найменування наукової спеціальності: 13.00.04- теорія і методика професійної освіти Тема дисертації: «Формування інформаційної культури майбутніх фахівців зв’язку»