База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

Навчальний центр ОРСЦЗ

Кіях-Садовнича Оксана Олександрівна

Кандидат економічних наук
Науковий ступінь: Кандидат економічних наук Шифр і найменування наукової спеціальності: 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Тема дисертації: "Підвищення продуктивності праці в овочевництві на інноваційній основі" Старший науковий співробітник із спеціальності 08.00.04 - економіка та управління...

Губенко Андрій Олександрович

Кандидат наук з державного управління
Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління Шифр і найменування наукової спеціальності: 25.00.02 – механізми державного управління Тема дисертації: "Тенденції державного управління"