База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ

Кришталь Дмитро Олександрович

Кандидат наук з державного управління
Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління Тема: Механізми державного управління науково-технічним потенціалом вищої школи України Спеціальність: 25.00.02 – механізми державного управління Вчене звання:

Бас Олег Володимирович

Кандидат технічних наук
Науковий ступінь: кандидат технічних наук Тема: закрита Спеціальність: 21.02.03 – цивільний захист Вчене звання:

Гвоздь Віктор Михайлович

Кандидат технічних наук
Науковий ступінь: кандидат технічних наук Тема: Терморезистивні теплові пожежні сповіщувачі з покращеними характеристиками та методи їх температурних випробувань Спеціальність: 21.06.02 – пожежна безпека Вчене звання: професор

Тарасов Сергій Сергійович

Кандидат наук з державного управління
Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління Тема: Організаційно-економічний механізм державного управління формуванням кадрової політики Спеціальність: 25.00.02 – механізми державного управління Вчене звання:

Кузнецова Людмила Валеріївна

Кандидат юридичних наук
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук Тема: Особливості виникнення та розвитку основних інститутів трудового права України (XVIII - початок XIX століття) Спеціальність: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень Вчене звання:

Миколенко Віктор Андрійович

Доктор юридичних наук
Науковий ступінь: доктор юридичних наук Тема: Правова модернізація органів прокуратури України в умовах європейської міждержавної інтеграції: загальнотеоретичне дослідження Спеціальність: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень Вчене звання:

Засунько Сергій Станіславович

Кандидат юридичних наук
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук Тема: Адміністративно-правове регулювання у сфері забезпечення техногенної безпеки в Україні Спеціальність: 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право Вчене звання: доцент кафедри економіки та управління (курс теорії управління)