База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

Заклади освіти

Статистика категорії

Кришталь Дмитро Олександрович

Кандидат наук з державного управління
Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління Тема: Механізми державного управління науково-технічним потенціалом вищої школи України Спеціальність: 25.00.02 – механізми державного управління Вчене звання: