База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

Доктор наук

Миколенко Віктор Андрійович

Доктор юридичних наук
Науковий ступінь: доктор юридичних наук Тема: Правова модернізація органів прокуратури України в умовах європейської міждержавної інтеграції: загальнотеоретичне дослідження Спеціальність: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень Вчене звання:

Костенко Тетяна Вікторівна

Доктор технічних наук
Науковий ступінь: доктор технічних наук Тема: Розвиток наукових основ підвищення безпеки рятувальників під час ведення оперативних дій в умовах нагрівного мікроклімату Спеціальність: 05.26.01 – охорона праці Вчене звання: доцент кафедри автоматичних систем безпеки та електроустановок

Мирошник Олег Миколайович

Доктор технічних наук
Науковий ступінь: доктор технічних наук Тема: закрита Спеціальність: 21.02.03 – цивільний захист Вчене звання: доцент кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт

Ненько Юлія Петрівна

Доктор педагогічних наук
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук Тема: Теоретико-методологічні засади професійно орієнтованої комунікативної підготовки майбутніх офіцерів служби цивільного захисту Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Вчене звання: доцент кафедри іноземних мов

Поздєєв Сергій Валерійович

Доктор технічних наук
Науковий ступінь: доктор технічних наук Тема: Розвиток наукових основ визначення меж вогнестійкості несучих залізобетонних конструкцій Спеціальність: 21.06.02 – пожежна безпека Вчене звання: професор кафедри будівельних конструкцій

Чубіна Тетяна Дмитрівна

Доктор історичних наук
Науковий ступінь: доктор історичних наук Тема: Рід Потоцьких в Україні (тульчинська лінія): суспільно-політичні та культурологічні аспекти Спеціальність: 07.00.01 – історія України Вчене звання: професор кафедри гуманітарних та соціальних наук

Кириченко Оксана В’ячеславівна

Доктор технічних наук
Науковий ступінь: доктор технічних наук Тема: Розвиток наукових основ підвищення пожежної безпеки піротехнічних виробів Спеціальність: 21.06.02 – пожежна безпека Вчене звання: старший науковий співробітник із спеціальності «Пожежна безпека»

Бужин Олексій Андрійович

Доктор економічних наук
Науковий ступінь: доктор економічних наук Тема: Конкурентоспроможність продукції тваринництва сільськогосподарських підприємств Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами Вчене звання: професор кафедри менеджменту