База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

Доктор наук

Карабин Василь Васильович

Доктор технічних наук
Доктор наук Тема: Організаційно-технічні методи попередження надзвичайних ситуацій терористичного характеру на об'єктах нафтогазовидобувної та вуглевидобувної промисловостей України Спеціальність: 21.02.03 - цивільний зазист Вчене звання: доцент

Ткачук Ростислав Львович

Доктор технічних наук
Доктор наук Тема: Теоретичні та прикладні засади інформаційної технології підготовки оперативного персоналу для роботи в умовах надзвичайних ситуацій Спеціальність: 05.13.06 - інформаційні технології (12 – інформаційні технології) Вчене звання: доцент

Гіптерс Зінаїда Василівна

Доктор педагогічних наук
Доктор наук Тема: Розвиток економічної освіти дітей та дорослих на західноукраїнських землях (XIX - перша половина XX століття) Спеціальність: 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки Вчене звання: доцент

Сірко Роксолана Іванівна

Доктор психологічних наук
Доктор наук Тема: Теоретико-методологічні основи професійної підготовки майбутніх психологів оперативно-рятувальної служби Спеціальність: 19.00.09 - психологія діяльності в особливих умовах Вчене звання: доцент кафедри практичної психології та педагогіки

Дзюба Лідія Федорівна

Доктор технічних наук
  Доктор наук Тема: Розвиток наукових засад динаміки верстатів для розпилювання деревини Спеціальність: 05.05.04 - машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт Вчене звання: доцент по кафедрі прикладної механіки    

Баланюк Володимир Мірчович

Доктор технічних наук
Доктор наук Тема: Наукові основи зменшення впливу на довкілля пожеж на їх початковій стадії дією ударних хвиль Спеціальність: 21.06.01 - екологічна безпека, 21.06.02 - пожежна безпека Вчене звання: доцент кафедри процесів горіння та загальної хімії  

Повстин Оксана Вікторівна

Доктор педагогічних наук
Доктор наук Тема: Теоретичні та методичні засади професійної підготовки до управлінської діяльності майбутніх фахівців у галузі безпеки людини Спеціальність: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти Вчене звання: доцент

Бабелюк Оксана Андріївна

Доктор філологічних наук
Доктор наук Тема: Поетика постмодернистського художнього дискурсу: принципи текстотворення (на матеріалі сучасної американської прози малої форми) Спеціальність: 10.02.04 – германські мови Вчене звання: професор