База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

РОЗРОБКА ДОВІДНИКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ «ДОВІДНИК НЕБЕЗПЕЧНИХ РЕЧОВИН»

№ держреєстрації  0114U02705

Звіт про НДР: 64 рис., 17 табл., 25 джерел.

Метою роботи є підвищення ефективності роботи підрозділів ДСНС України під час ліквідації наслідків НС.

Об’єктом дослідження є номенклатура небезпечних речовин.

Предметом дослідження є систематизація знань щодо основних відомостей та правил безпечного поводження з небезпечними речовинами.

Науково-дослідною роботою розв’язано актуальну науково-технічну задачу аналізу номенклатури небезпечних речовин та побудови довідниково- аналітичного програмного комплексу «Довідник небезпечних речовин». При цьому отримано такі результати:

  1. Проведено аналіз законодавчої бази щодо питань пов’язаних з небезпечними речовинами. З’ясовано, що на даний час відсутній єдиний нормативний акт, що комплексно регулював би питання пов’язані з виробництвом небезпечних речовин, їх обігом, використанням як виробничої сировини, зберіганням, утилізацією тощо.
  2. На підставі аналізу сучасного стану питання ідентифікації та номенклатури небезпечних речовин розглянуто переваги та недоліки систем, правил та інструкцій, що регламентують визначення речовин, які знаходяться або можуть знаходитись на території України. Проведено аналіз існуючих рішень щодо довідникових систем обігу небезпечних речовин. Актуальною є розробка довідниково-аналітичного програмного комплексу «Довідник небезпечних речовин» для підрозділів ДСНС.
  3. На підставі проведеного аналізу програмно-апаратного забезпечення для реалізації довідниково-аналітичного програмного комплексу визначено середовище розробки програмного забезпечення – Borland C ++ Builder, встановлено мінімальні системні вимоги до комплексу.
  4. Розроблено програмний продукт «Редактор карток» для наповнення інформаційної бази довідниково-аналітичного програмного комплексу, внаслідок чого забезпечується одночасна робота необмеженої кількості користувачів по наповненню інформаційної бази даних, її оновлення в режимі реального часу та простоти пошуку по інформаційним полям.
  5. Розроблено структуру та функціональну схему роботи довідниково – аналітичного програмного комплексу. Розроблено інтерфейс програмного забезпечення.
  6. При конструюванні інтерфейсу програмного забезпечення забезпечено оптимальну швидкодію користувача при пошуку основних відомостей про небезпечну речовину.
  7. Проведено апробацію системи в усіх територіальних підрозділах України. Виявлені недоліки при роботі з програмним продуктом усунено, надані підрозділами рекомендації максимально враховані в фінальній версії програми.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:  НЕБЕЗПЕЧНІ РЕЧОВИНИ, НАДЗВИЧАЙНА

СИТУАЦІЯ, ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ РЕЧОВИН, ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС, РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Керівник НДР: к.т.н., доц. А. О. Биченко

Відповідальний виконавець:  М. О. Пустовіт

Виконавці: к.т.н. В. М. Нуянзін, М. Ю. Удовенко, к.т.н., доц.  А. І. Березовський