База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ КЛАСУ ВОГНЕСТІЙКОСТІ МОНОЛІТНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

№ держреєстрації 0115U000980

Звіт щодо виконаних досліджень для розробки методики розрахунку монолітно-каркасних споруд на вогнестійкість (далі – звіт): сторінки – 92,
рисунків – 59, таблиць – 29.

Об’єкт – монолітно-каркасні залізобетонні конструкції житлових та багатофункціональних будівель.

Предмет – методи розрахункової оцінки класу вогнестійкості монолітно-каркасних залізобетонних конструкцій житлових та багатофункціональних будівель.

Мета роботи – на основі виявлених закономірностей поведінки монолітно-каркасних залізобетонних конструкцій житлових та багатофункціональних будівель в умовах пожежі розробити практичні розрахункові методики оцінки вогнестійкості даних конструкцій.

Методи розрахунку – аналіз конструкції досліджуваних елементів, розрахункові методи, що рекомендуються відповідними стандартами, чинними в Україні, методи аналізу теорії теплопровідності, методи граничних станів будівельних конструкцій.

У звіті щодо даної науково-дослідної роботи наведені результати розв’язання актуальної наукової задачі розкриття основних обчислювальних алгоритмів для розробки методики розрахункової оцінки монолітно-каркасних конструкцій житлових та багатофункціональних будівель. При цьому були отримані такі основні наукові результати

  1. Проведений аналіз сучасного стану щодо нормування вогнестійкості та методів визначення фактичних меж вогнестійкості залізобетонних монолітно- каркасних конструкцій. При цьому нормативна база щодо випробувань на вогнестійкість не дозволяє ефективно визначати фактичні межі вогнестійкості даних конструкцій, оскільки досліджувані елементи є негабаритними і їх випробування із врахуванням відповідних граничних умов навантаження та закріплення не можуть бути реалізовані на обладнанні, що наявне у випробувальних центрах України.
  2. Розроблена загальна методика розрахункової оцінки вогнестійкості монолітно-каркасних конструкцій, що заснована на використанні діючої в Україні нормативної бази, яка, з огляду на рівень її реалізації, може бути використана при практичній роботі працівниками ДСНС для експрес-оцінки відповідності даних конструкцій до вимог нормативної бази України щодо нормування пожежної безпеки об’єктів будівництва. Крім цього, дана методика може бути використана при проведенні вогневих випробувань елементів залізобетонних монолітно- каркасних конструкцій при їх коректному виділенні із врахуванням всіх необхідних граничних умов.
  3. Основні положення методики мають бути використані при створенні національного посібника для застосування других частин Єврокодів, які імплементовані і діють в Україні, для оцінки вогнестійкості залізобетонних монолітно-каркасних будівельних конструкцій, а також увійти як національні відхилення у дані стандарти при їхній імплементації в Україні.
  4. Також дана методика може бути використана при оцінці індивідуального ризику для людини у об’єктах будівництва із залізобетонними монолітно- каркасними конструкціями.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: МОНОЛІТНО-КАРКАСНІ ЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ, ВОГНЕСТІЙКІСТЬ КОНСТРУКЦІЙ; КЛАС ВОГНЕСТІЙКОСТІ КОНСТРУКЦИЙ; СТАНДАРТНИЙ ТЕМПЕРАТУРНИЙ РЕЖИМ ПОЖЕЖІ; СТАНДАРТНІ РОЗРАХУНКОВІ МЕТОДИ, ТЕПЛОІЗОЛЮВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ, НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ, ЦІЛІСНІСТЬ.

Керівник НДР: д.т.н., проф. С.В. Поздєєв

Відповідальний виконавець:  к.т.н., с.н.с. О.В. Некора

Виконавці: к.т.н. О.М. Нуянзін, В.В. Демешок, Б.А. Медвідь, А.Ю. Залевська, Ю.В. Луценко,  С.О. Сідней, М.О. Кропива