База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

ВИЗНАЧЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ВОГНЕЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ, ЩО СПУЧУЮТЬСЯ

№ держреєстрації 0115U000978

Звіт про НДР: 30 рис., 9 табл., 65 джерела.

Метою роботи є розкриття закономірностей змінення вогнезахисної здатності вогнезахисних покриттів металевих конструкцій, що спучуються, під впливом кліматичних факторів.

Об’єктом дослідження є вогнезахисна здатність вогнезахисних покриттів металевих конструкцій, що спучуються.

Предметом дослідження є вплив кліматичних факторів на змінення вогнезахисної здатності вогнезахисних покриттів металевих конструкцій, що спучуються.

В роботі:

  1. Розкрито особливості впливу кліматичних факторів на властивості вогнезахисних покриттів, як підґрунтя для розроблення методики дослідження довговічності вогнезахисних покриттів.
  2. За результатами аналізу літературних джерел та регламентів з вогнезахисту, які розроблені та діють на території України, встановлено, що вогнезахисні покриття можуть експлуатуватися в наступних умовах:

– на відкритому майданчику;

– під навісом, в приміщенні, яке не опалюється;

– в сухому приміщенні, яке опалюється.

Встановлено також, що більшість вогнезахисних покриттів використовуються в сухому приміщенні, яке опалюється та в приміщенні, яке не опалюється.

  1. За результатами теоретичних та експериментальних досліджень запропоновано методику дослідження довговічності вогнезахисних покриттів, сутність якої полягає у визначенні строку придатності вогнезахисного засобу, шляхом визначення показників вогнезахисної здатності до та після впливу кліматичних факторів.
  2. У результаті проведених досліджень апробовано методику дослідження впливу кліматичних факторів на вогнезахисну здатність вогнезахисних покриттів сталевих конструкцій, що спучуються.
  3. Сплановано та проведено пришвидшені кліматичні випробування вогнезахисного покриття в кліматичній камері з різною тривалістю впливу кліматичних факторів.
  4. Визначено вогнезахисну здатність зістарених вогнезахисних покриттів і порівняно ці значення з контрольними.
  5. У результаті досліджень встановлено, що після трьох років пришвидшеного кліматичного впливу спостерігались візуальні зміни вогнезахисного покриття після впливу на них кліматичних факторів і після вогневих випробувань.
  6. У результаті проведених досліджень встановлено, що втрата вогнезахисної здатності покриття, що досліджувалось настає через 30 років експлуатації в умовах, які відповідають приміщенням, які не опалюються.
  7. Порівняння отриманих результатів з результатами, які отримано виробником дає високу збіжність, що дозволяє використовувати запропоновану методику для проведення оціночного визначення довговічності вогнезахисних покриттів, що спучуються для металевих конструкцій.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ВОГНЕСТІЙКІСТЬ, ВОГНЕЗАХИСНА ЗДАТНІСТЬ, ВОГНЕЗАХИСНА РЕЧОВИНА, КЛІМАТИЧНІ ВИПРОБУВАННЯ, ВОГНЕЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ.

Керівник НДР: к.т.н. В. М. Нуянзін

Виконавці: Д.Т.Н.,  проф. С. В. Поздєєв, к. пед. н. А. А. Нестеренко, Н. В. Зобенко, С. А. Ведула, к.т.н., с.н.с. А. І. Ковальов.