База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

ОБҐРУНТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЗАСОБУ ПЕРЕРІЗАННЯ БАГАТОЖИЛЬНИХ ПРОВОДІВ ПІД НАПРУГОЮ

№ держреєстрації 01160002589

Заключний звіт НДР: 66 с., 12 рис., 9 табл., 73 джерела.

Об’єкт дослідження – процеси, що супроводжують перерізання багатожильних проводів під напругою.

Мета роботи – розкриття закономірностей параметрів небезпечних чинників процесів, що супроводжують перерізання багатожильних проводів під напругою, як наукового підґрунтя вибору конструктивних характеристик пристроїв, що здійснюють таке перерізання.

Методи дослідження – фізико-математичні методи та моделі.

Проведений аналіз існуючих інструментальних засобів та способів аварійного знеструмлення житлових будівель свідчить, що для цілей перерізання проводів і кабелів рятувальники використовують ручний та механізований інструмент з металевими лезами. Застосування такого інструменту можливе у випадку підключення житлової будівлі одножильними проводами, а при перерізанні багатожильного проводу виникне аварійний режим роботи електричної мережі – коротке замикання.

Аналіз сучасних способів різання металів показав, що в якості ріжучого елементу інструменту безпечного перерізання багатожильних проводів та кабелів під напругою доцільно застосувати абразивні ріжучі диски. Також, з метою оптимізації процесу аварійного знеструмлення житлових будівель доцільно використовувати інструменти з подовжувальними штангами. Проведені експерименти показали, що перерізання багатожильних проводів дисками з електрокорунду відбувається без короткого замикання. Проте, необхідно провести подальші дослідження, щодо визначення оптимального розміру ріжучого диску та швидкості його обертання, при якому не відбуватиметься перегрівання струмопровідних жил та ізоляції проводу

В розрізі вимог нормативних документів, існують обмеження на використання запропонованого пристрою. Тому його впровадження потребуватиме внесення змін до діючих нормативних документів з питань охорони праці.

В цілому, використання інструменту запропонованої конструкції дозволить зменшити час необхідний для підготовки та виконання аварійного знеструмлення, а також підвищити безпеку рятувальників під час перерізу проводів або кабелю під напругою.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ЗАСІБ ПЕРЕРІЗАННЯ, БАГАТОЖИЛЬНІ ПРОВОДА, ПРИСТРІЙ БЕЗПЕЧНОГО ПЕРЕРІЗАННЯ ПРОВОДІВ ПІД НАПРУГОЮ, УСТАНОВКА ТЕСТУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЗАСОБІВ.

Керівник НДР: к.т.н., доц. О. М. Мирошник

Виконавці: к.т.н., доц. М. Г. Шкарабура, к.т.н. О. М. Землянський, М. В. Лаврусенко.