База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

РОЗРОБИТИ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНУ СИСТЕМУ НА БАЗІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ВІДКРИТИМ КОДОМ З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ І ПОТРЕБ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДСНС УКРАЇНИ

Звіт про НДР: 42 с., 30 джерел.

Об’єкт дослідження: сукупність сучасних інформаційних та телекомунікаційних систем.

Предмет дослідження: Інформаційно-телекомунікаційна система на базі програмного забезпечення з відкритим кодом.

Мета роботи: розробка інформаційно-телекомунікаційної системи (далі – ІТС) на базі програмного забезпечення з відкритим кодом, що призначена для підвищення безпеки, швидкодії та надійності у роботі користувачів мережі ДСНС України для пошуку, обробки та зберігання інформації.

Метою створення нової ІТС є:

оптимізація управління інформаційними системами;

забезпечення резервного зберігання та персонального доступу до інформації;

забезпечення моніторингу та захисту від несанкціонованого доступу;

створення умов для повної сумісності з існуючими програмними комплексами.

Розробка та впровадження ІТС на базі програмного забезпечення з відкритим кодом дозволить мінімізувати видатки на ліцензування та легалізацію програмного забезпечення у мережі ДСНС України.

Методи дослідження: аналіз, синтез, спостереження, моделювання.

Основні результати: діючий програмно-технічний комплекс інформаційних та телекомунікаційних систем на базі програмного забезпечення з відкритим кодом, з урахуванням особливостей і потреб структурних підрозділів ДСНС України.

Ключові слова: ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ІНФОРМАЦІЯ, ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ.

Керівник роботи: Сотніков О.Л.

Виконавці: Лясковський О.О., Сінченко П.М., Овсійчук І.П., Головань М.Г., Шевченко І.О.