База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

ВИЯВИТИ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ АВІАЦІЙНОГО ПОШУКУ І РЯТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Звіт про НДР: 289 с., 81 рис., 10 табл., 9 додатків, 75 джерел.

Об’єкт дослідження – авіаційний пошук і рятування як складна організаційно-технічна система або процес.

Мета роботи – розробка науково-обґрунтованих пропозицій щодо підвищення ефективності авіаційного пошуку і рятування.

Методи дослідження – методи експертного оцінювання, метод аналізу ієрархій, методи системного аналізу, методи структурно-функціонального моделювання, методи імітаційного моделювання, методи дослідження операцій.

Науково-дослідна робота спрямована на створення науково-методичного підґрунтя розвитку та удосконалення авіаційного пошуку і рятування.

Зокрема проведено аналіз стану систем авіаційного пошуку і рятування закордоном і в Україні.

Розроблено нову ієрархічну схему критеріїв і факторів експертної оцінки складових компонентів системи авіаційного пошуку і рятування, а також удосконалено процедуру експертної оцінки складових компонентів системи авіаційного пошуку і рятування із застосуванням методу аналізу ієрархій, реалізовану в програмному середовищі Saaty. В результаті проведення експертного оцінювання було визначено ранжування пріоритетності факторів зовнішніх та внутрішніх впливів на ефективність складових компонентів системи авіаційного пошуку і рятування.

Розроблено нову структурно-функціональну модель системи авіаційного пошуку і рятування в програмному середовищі ERwin Process Modeler, що на відміну від існуючих більш точно деталізує структуру системи та описує процес функціонування кожного елементу системи авіаційного пошуку і рятування в Україні.

Уперше розроблено імітаційну модель системи авіаційного пошуку і рятування в програмному середовищі Arena Simulation, що на відміну від існуючих дозволяє імітувати процес функціонування органів управління в режимі реального часу з реальними характеристиками. Моделювання в режимі екстремального навантаження показало, що найбільш зайнятим ресурсом підсистеми дій органів управління виявився головний координаційний центр. При цьому результати досліджень звітних матеріалів свідчать, що середня ефективність функціонування системи (за часом при однаковій чисельності ресурсу) в реальних умовах становить 73%, що свідчить про її недовершеність та необхідність вдосконалення. У зв’язку з цим в роботі розроблено низку нових підходів та пропозицій щодо удосконалення системи авіаційного пошуку і рятування в Україні.

Результати НДР впроваджені в діяльність відділу організації авіаційного пошуку і рятування Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України.

Ключові слова: АВІАЦІЙНА ПОДІЯ, АВІАЦІЙНИЙ ПОШУК, РЯТУВАННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ЕСПЕРТНЕ ОЦІНЮВАННЯ, МОДЕЛЮВАННЯ.

 

Керівник роботи: Чумаченко Сергій Миколайович

Виконавці: Валуйський С.В., Гурник А.В., Шабала В.І., Ядченко Д.М.