База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ ВИЖИВАННЮ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ (ШИФР – „ВИЖИВАННЯ”)

держреєстрації 0116U003027

Звіт про НДР: 119 с., 30 рис., 2 додатка, 68 джерел.

Об’єкт дослідження: підготовка населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій.

Мета роботи дослідження змісту навчання населення виживанню в умовах надзвичайних ситуацій з урахуванням сучасних тенденцій розвитку Єдиної державної системи цивільного захисту України. Розробка навчального посібника «Виживання населення у надзвичайних ситуаціях».

Методи дослідження: системний аналіз, синтез, методи абстрагування та моделювання.

Основні результати: заключний звіт про НДР, рукопис практичного посібника «Виживання населення у надзвичайних ситуаціях».

Ключові слова: надзвичайна ситуація, постраждалий, цивільний захист, домедична допомога, виживання.

Керівник роботи: Волянський Петро Борисович

Виконавці: Терент’єва А.В., Долгий М.Л., Євсюков О.П., Михайлов В.М., Шихненко К.І., Потеряйко С.П., Барило О.Г.