База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

„АНАЛІЗ, ФОРМУВАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИДАННЯ МАТЕРІАЛІВ 13-Ї ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ РЯТУВАЛЬНИКІВ”

держреєстрації 0111U004856

Звіт про НДР: 135 с., 1 рис., 3 додатка, 126 джерел.

Об’єкт дослідження: управління в надзвичайних ситуаціях.

Мета роботи: збір, аналіз, фахова редакція, формування і забезпечення видання матеріалів 13-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників та подальше доведення до учасників конференції для використання у практичній діяльності керівниками і структурними підрозділами територіальних управлінь МНС України, аварійно-рятувальними службами під час вирішення питань організації і прийняття управлінських рішень при здійсненні заходів з реагування на надзвичайні ситуації та їх ліквідації.

Методи дослідження: системний аналіз та упорядкування матеріалів науково-практичної конференції.

Основні результати: проведено системний аналіз суб’єктів Єдиної державної системи цивільного захисту щодо попередження та здійснення ефективних заходів з організації управління, проведення та забезпечення аварійно-рятувальних робіт в умовах загрози та виникнення можливих надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, розроблено та передано замовнику на паперових та магнітних носіях у встановленому порядку Програму, Збірник матеріалів 13-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників та Резолюцію учасників конференції.

Ключові слова: управління, надзвичайні ситуації, реагування, попередження надзвичайних ситуацій.

Керівник роботи: Тищенко Василь Олександрович

Виконавці: Потеряйко С.П., Барило О.Г., Переверзін Ю.П.