База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

РОЗРОБКА МАКЕТІВ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВИХ КУТОЧКІВ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

держреєстрації 0114U003486

Звіт про НДР: 49 с., 7 додатків, 20 джерел.

Об’єкт дослідження: інформаційне забезпечення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях.

Предмет дослідження: зміст та порядок обладнання інформаційно-довідкових куточків з питань цивільного захисту.

Мета роботи: забезпечення доведення до населення алгоритму конкретних дій у надзвичайній ситуації з урахуванням місцевих умов, особливостей виробничої діяльності чи місць навчання та проживання шляхом розробки макетів примірних стендів інформаційно-довідкових куточків з питань цивільного захисту та методичних рекомендацій щодо створення, обладнання і функціонування цих куточків.

Методи дослідження: системно-аналітичний метод та метод контент-аналізу, метод узагальнення опрацьованих матеріалів, метод структурно-функціонального аналізу, логіко-семантичний метод.

Основні результати: на основі проведеного дослідження факторів, що впливають на якість навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, аналізу нормативно-правової бази з питань навчання діям у надзвичайних ситуаціях, досвіду роботи у цій сфері ДСНС, МОН України та органів влади на місцях розроблено методичні рекомендації щодо порядку створення, обладнання та функціонування інформаційно-довідкового куточка з питань цивільного захисту та макети примірних стендів цих куточків.

Ключові слова: навчання, населення, дії, надзвичайні ситуації, куточки.

Керівник роботи: Медвідь Анатолій Петрович

Виконавці: Павлов С.С., Герасіменко А.В., Талан І.С., Середа Ю.П., Фомін Г.В., Терещенко С.П.