База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ТА БІОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ (ШИФР – „МБЗ”)

держреєстрації 0115U002102

Звіт про НДР: 141 с., 1 рис., 5 додатки, 47 джерел.

Об’єкт дослідження: функціонування систем медичного і біологічного захисту в умовах надзвичайних ситуацій.

Мета роботи: дослідження заходів медичного та біологічного захисту, змісту навчання домедичній допомозі осіб, які залучаються до проведення аварійно-рятувальних робіт та інших невідкладних робіт з урахуванням сучасних тенденцій ЄДСЦЗ. Розробка навчальних посібників.

Методи дослідження: системний аналіз, синтез, метод аналізу ієрархій.

Основні результати: заключний звіт про НДР, рекомендації щодо удосконалення заходів медичного і біологічного захисту в умовах надзвичайних ситуацій, рукописи навчальних посібників «Медичний та біологічний захист за умов надзвичайних ситуацій» і «Надання домедичної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій».

Ключові слова: медичний захист, біологічний захист, домедична допомога, надзвичайна ситуація, постраждалий.

Керівник роботи: Волянський Петро Борисович

Виконавці: Терентєва А.В., Долгий М.Л., Євсюков О.П., Макаренко А.М., Дрозденко Н.В., Стрюк М.П.