База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

ОБҐРУНТУВАТИ ЗАХОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВИКОНАННЯ ПОЛЬОТІВ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН АВІАЦІЇ МНС ПО МІЖНАРОДНИХ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЯХ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ ПОЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ

№ держреєстрації 0112 U001622

Звіт про НДР: 289 с., 6 рис., 17 табл., 18 додатків, 115 посилань.

Об’єкт дослідженняпроцес теоретичної і практичної підготовки екіпажів, повітряних суден авіації Державної служби України з надзвичайних ситуацій та їх обладнання до виконання польотів за межами України, організаційно-правові питання підготовки до польотів по міжнародних повітряних лініях (МПЛ) з метою виконання завдань за призначенням відповідно до вимог керівних документів, що регламентують діяльність державної авіації в Україні та стандартів і правил Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО).

Предмет дослідження – методика підготовки екіпажів авіації Державної служби України з надзвичайних ситуацій до процесу льотної експлуатації повітряних суден на МПЛ, організаційно-правові питання підготовки до польотів за межі держави, визначення відповідності пілотажно-навігаційного обладнання повітряних суден авіації ДСНС України вимогам стандартів та рекомендованої практики ІКАО та проведення модернізації бортового обладнання з врахуванням перспектив розвитку авіоніки.

Мета роботи – розробка науково-обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення методичної бази з організації та виконання польотів повітряних суден авіації Державної служби України з надзвичайних ситуацій по міжнародних повітряних лініях (МПЛ) для виконання завдань за призначенням поза межами України з обґрунтуванням пропозицій щодо теоретичної та практичної підготовки екіпажів на отримання сертифікату (допуску), вирішення організаційно-правових питань підготовки до виконання польотів по МПЛ, методики експрес-оцінки максимальної дальності та тривалості польоту повітряних суден за типами в залежності від завантаження та умов зовнішнього середовища, а також визначення необхідного додаткового обладнання повітряних суден для польотів по МПЛ і отримання сертифікату льотної придатності.

Методи дослідження – методи експертного оцінювання, метод аналізу ієрархій, емпіричні методи (бесіди, анкетування, аналіз навчальної діяльності тощо), методи варіаційної статистики.

Результати НДР впроваджені у діяльність управління авіації та авіаційного пошуку і рятування, Спеціального авіаційного загону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та бюджетної установи “Служба координації авіаційних робіт з пошуку і рятування”.

Ключові слова: МІЖНАРОДНІ ПОВІТРЯНІ ЛІНІЇ, ПОЧАТКОВА ПІДГОТОВКА З АВІАЦІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ПРАВИЛА ВЕДЕННЯ РАДІОЗВ’ЯЗКУ, ФРАЗЕОЛОГІЯ РАДІООБМІНУ, БОРТОВЕ ОБЛАДНАННЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН, ЕКСПРЕС-ОЦІНКА ПОЛЬОТУ.

 

Керівник роботи: Хижняк Володимир Віталійович

Виконавці: Ємець В.І., Лисенко О.І., Кірчу П.І., Сукало М.В.