База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

УДОСКОНАЛИТИ НАЦІОНАЛЬНУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВУ БАЗУ З ПИТАНЬ АВІАЦІЙНОГО ПОШУКУ І РЯТУВАННЯ В ЗОНІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

держреєстрації 0112U001625

Звіт про НДР: 125с., 11 рис., 3 табл., 2 додатків, 23 джерела.

Мета роботи – наукове обґрунтування напрямів удосконалення нормативно-правової бази авіаційного пошуку і рятування в зоні відповідальності України.

Методи дослідження – робота виконується з використанням експертно-аналітичних методів досліджень шляхом збирання, класифікації, узагальнення, аналізування інформації, а також підготовки відповідних матеріалів (пропозицій, роз’яснень, відгуків, протоколів, електронної бази даних тощо).

Науково-дослідна робота спрямована на створення науково-методичного підґрунтя підрозділам ДСНС України, інших міністерств, відомств і органів виконавчої влади з питань розробки керівних документів для організації та проведення авіаційного пошуку та рятування.

Зокрема проведено аналіз нормативно-правових документів України та інших країн з питань авіаційного пошуку і рятування.

Результати вивчення загального світового досвіду унормування застосування авіації у пошукових та рятувальних роботах у розвинутих країнах свідчить, що в цілому організація авіаційного пошуку і рятування в провідних країнах світу відповідає всім вимогам та стандартам ІКАО, але має свої особливості в нормативній базі, а саме відмінності правил авіаційного пошуку і рятування від типових рекомендацій ІКАО.

Проведено аналіз особливостей проведення авіаційного пошуку і рятування в різних умовах (на морі, в горах, лісовій місцевості).

Відділом організації авіаційного пошуку і рятування Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС за участю відділу авіаційного пошуку і рятування Науково-дослідного центру авіації Інституту державного управління у сфері цивільного захисту розроблено проект Правил авіаційного пошуку і рятування в Україні з урахуванням вимог ІКАО та згідно національного законодавства, вимог нормативних актів, що регламентують функціонування системи авіаційного пошуку і рятування в Україні.

Пропозиції, розроблені в НДР, будуть надані замовнику на розгляд та для прийняття рішення щодо їх подальшого впровадження. Вони будуть тиражовані та використані для удосконалення нормативно-правової бази системи авіаційного пошуку та рятування в зоні відповідальності України, регламентації діяльності суб’єктів й об’єктів цієї системи.

Ключові питання: АВІАЦІЙНИЙ ПОШУК, РЯТУВАННЯ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА, ПРАВИЛА.

Керівник роботи: Хижняк Володимир Віталійович

Виконавці: Валуйський С.В., Куліков С.П., Гурник А.В., Шабала В.І., Ядченко Д.М., Лисянський В.О., Редька В.М., Ашкеназе В.Д.